• <
gryfia_70lat

Porozumienie w OT Port Gdynia

Patrycja Cybulska

27.04.2018 03:44 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Porozumienie w OT Port Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Koniec protestu w OT Port Gdynia. Po negocjacjach, obie organizacje związkowe działające na terenie portu podpisały porozumienie z jego zarządem. Pracodawca wycofał wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a związkowcy odwołali akcję protestacyjną, kończąc tym samym spór zbiorowy.

– Oflagowanie zakładu pracy zostało zakończone, pikieta również została odwołana. Jeśli strona pracodawcy pozostanie wierna ustaleniom, nie mamy powodów, by kontynuować zaplanowane przez nas akcje protestacyjne. Nie możemy oczywiście wykluczyć podobnych działań w innych sprawach, jeśli zarząd zmusi nas do nich w przyszłości – poinformował portal GospodarkaMorska.pl Paweł Grzenkowicz z NSZZ Solidarność „Drobnica Portu Gdynia”. 

Dodał, że organizacje związkowe obecnie oczekują na wykonanie przez zarząd ustalonych wspólnie postanowień. – Od wierności im uzależniamy nasze dalsze działania – powiedział.

Na mocy zawartego porozumienia, zarząd OT Port Gdynia wycofał wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Powołano doradcę, w obecności którego uzgadniane będą dalsze nierozstrzygnięte kwestie. Związki i zarząd ustaliły również, że do 30 września zawieszony zostanie paragraf ZUZP określający warunki dodatkowego wynagradzania. Do tego czasu obie strony mają wypracować nowy system motywacyjny dla załogi pracującej przy przeładunkach, a także dodatkowy system premiowania z okazji świąt oraz innych wydarzeń, np. Dni Morza. ZUZP ma obecnie formę umowy czasowej do końca 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. zostanie przedłużony na czas nieokreślony.

– Warto zauważyć dobrą wolę wszystkich stron, zrozumienie potrzeby modyfikacji systemu dodatkowego wynagradzania przez związki zawodowe, co w efekcie doprowadziło do podpisania porozumienia i pozwoliło na dalsze wspólne prace nad systemem dodatkowego wynagradzania pracowników portowych – poinformował OT Port Gdynia.

Na terenie OT Port Gdynia działają obecnie dwie organizacje związkowe: NSZZ Solidarność „Drobnica Portu Gdynia” oraz Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Zarząd OT Port Gdynia wypowiedział ZUZP na początku marca 2018 r. Jak informował Jerzy Majewski, prezes OT Port Gdynia, powodem była „ekonomiczna i organizacyjna konieczność modyfikacji systemu dodatkowego wynagradzania”.  Związkowcy uznali to za przerzucanie na pracowników odpowiedzialności za złe zarządzanie i złamanie wcześniejszych ustaleń. Zgodnie z nimi, ZUZP miał obowiązywać do końca czerwca 2018 r., a okres wypowiedzenia, gwarantowany przez Pakiet Gwarancji Pracowniczych, to sześć miesięcy, co oznacza, że najwcześniej w styczniu 2019 r. ZUZP mógłby ewentualnie przestać funkcjonować. Związkowcy weszli w spór zbiorowy z pracodawcą, 10 kwietnia podpisano protokół rozbieżności, a w połowie tego miesiąca OT Port Gdynia został oflagowany. 23 kwietnia doszło do kolejnego spotkania, podczas którego obie strony podpisały porozumienie, kończąc tym samym spór zbiorowy.

W I kwartale 2018 r. OT Port Gdynia zatrudniał 315 pracowników, z czego 217 przy przeładunkach. W 2017 r. przeładowano tam 2,8 mln t towarów wobec 3,3 mln t rok wcześniej.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.