• <
BOTA_2023

Podpisano umowę o pogłębieniu dna Odry. Liczba przeładunków portu Szczecin wzrośnie

08.05.2015 07:56 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Podpisano umowę o pogłębieniu dna Odry. Liczba przeładunków portu Szczecin wzrośnie

Partnerzy portalu

Po 11 latach polsko-niemieckich negocjacji udało się w końcu uzyskać porozumienie w sprawie pogłębiania dna Odry. Może to wpłynąć na wzrost liczby przeładunków w Porcie Szczecin, bo dotychczas transport większych jednostek odbywał się po stronie niemieckiej.

- Obecna przepływowość na Odrze powoduje, że port w Szczecinie bardzo często jest omijany przez różnego rodzaju ładunki, wtedy idą one przez porty niemieckie - powiedział Rafał Zahorski z Rady Interesantów Portu Szczecin -  Ładunki ze Skandynawii są obecnie transportowane statkami do Bremen i Hamburga i dopiero przez tereny Niemiec barkami, samochodami i koleją trafiają na południe Europy. Tymczasem najkrótszą drogą jest droga przez port w Szczecinie.

" 27 kwietnia br. w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i  kanclerz Angeli Merkel. W ramach spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister środowiska Maciej Grabowski oraz federalny minister transportu i infrastruktury cyfrowej Alexander Dobrindt podpisali umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim"  - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podłębienie dna Odry. Umowa określa kwestie regulacji rzeki według uzgodnionej koncepcji, osiąganie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, dostosowanie toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu bezpiecznego odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka rzeki, stworzenie warunków dla sprawnej żeglugi statków morsko-rzecznych między portem w Schwedt a Bałtykiem oraz ustanowienie limitów głębokości tranzytowych przy brzegach Odry.

Na rzece ma być ustalona minimalna głębokość 1,8 m, co wiąże się z ingerencją w jej naturalny bieg. W związku z tym niezbędne jest wykonanie wielu budowli hydrotechnicznych, których zadaniem będzie utrzymać w stałym miejscu nurt rzeki oraz jej granice.

- Dzięki umowie, strona niemiecka dołoży się do inwestycji związanych z regulacją rzeki - mówił Andrzej Kreft z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jeżeli chodzi o jezioro Dąbie, to RZGW pogłębi zbiornik, a strona niemiecka współfinansuje inwestycje.

Koszt przedsięwzięcia przekracza 3 mld zł, Polska i Niemcy mają zaiwestować po 1,5 mld zł. Inwestycja jest korzystna nie tylko dla strony polskiej. Bez odpowiedniej głebokości rzeki nie ma szans na sprawne usuwanie kry lodowej. Lodołamacze od kilku lat znagają się z problemem płytkiego toru wodnego, a powstawanie zatorów lodowych niesie ryzyko powodzi za zachodnią granicą. Dla strony niemieckiej umowa jest ważna również ze względu na szansę wprowadzenia do żeglugi barek pełnomorskich o nośności powyżej 1200 DWT oraz planowanego na 2016 rok oddania do użytku nowej podnośni barek w Niederfinow.

Kolejną kwestią jest kanał Klucz-Ustowo, który stanowi ważny szlak komunikacyjny między Regalicą i Odrą Zachodnią. Niemcy w 100 proc. sfinansują prace pogłebiarskie na tym odcinku. Koszt to 2 mln zł.

Prace związane z regulacją nurtu Odry wpłyną na obecny kształt polsko-niemieckiej granicy. Aktualnie biegnie ona dokładnie wzdłuż najgłębszych miejsc na rzece. Są to ustalenia jeszcze z lat 60. XX wieku. Okazuje się jednak, że granica jest tylko symboliczna, bo tak naprawdę głębokości Odry się zmieniają, w zależności od rodzaju wody. Wskutek zmiany nurtu granica raz jest na środku nurtu, innym zaś razem tuż przy brzegu. Po wyregulowaniu koryta rzeki granica będzie brzebiegać ona wzdłuż osi wody.

Wszelkie prace wynikające z podpisanej w zeszłym tygodniu umowy zostaną sfinansowane z budżetu UE oraz dzieki pożyczce udzielonej przez Bank Światowy.

Plan przebudowy zakłada zakończenie robót nie wcześniej niż w roku 2028. Dlaczego potrwa to tak długo? Jest to związane ze specyfiką działań na tym obszarze. Prace muszą być przeprowadzone od strony wody i należy wziąć pod uwagę wszelkie czynniki naturalne.

Aby polsko-niemiecka umowa weszła w życie, musi uzyskać ratyfikację polskiego parlamentu, co najprawdopodobnie stanie stanie już w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.