• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

O logistyce i transporcie na Europejskim Kongresie Gospodarczym

ew

14.05.2018 07:40 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski O logistyce i transporcie na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Partnerzy portalu

O logistyce i transporcie na Europejskim Kongresie Gospodarczym - GospodarkaMorska.pl

Rozwój żeglugi na Odrze, wzrost znaczenia polskich portów morskich, konteneryzacja transportu oraz rola Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku – to tylko część ważnych dla polskich przedsiębiorców tematów, które będą omawiane podczas 10-tej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG), który wystartował dziś w Katowicach, a którego partnerem jest Grupa Kapitałowa OT Logistics.

W tegorocznej edycji wydarzenia, które skupia przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i polityków, podobnie jak w latach ubiegłych weźmie udział również mocna grupa przedstawicieli Grupy Kapitałowej OT Logistics. – To kolejny raz kiedy spotykamy się w Katowicach, by w gronie ekspertów, polityków i przedstawicieli administracji publicznej dyskutować o ważnych tematach dla rozwoju branży logistycznej. Wymiana merytorycznych opinii i poglądów pozwala wszystkim uczestnikom życia gospodarczego rozumieć się lepiej i w efekcie dochodzić do konsensusu w zakresie działań i decyzji, istotnych dla przedsiębiorców – mówi Andrzej Klimek, wiceprezes OT Logistics.


Przedstawiciele Grupy Kapitałowej OT Logistics podczas EKG wezmą udział w następujących debatach:


15 maja 2018 r. | 11.30-13.00 | Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce
Daniel Ryczek, Dyrektor Dywizji Kolejowej, OT Logistics S.A.

15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Porty morskie
Karol Bowżyk, Dyrektor Dywizji Portowej, OT Logistics S.A.

15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro
Kamil Skoneczny, Dyrektor Logistyki Intermodalnej, OT Logistics S.A.

15 maja 2018 r. |15:30-17:00| Transport Intermodalny
Adam Soroka, Dyrektor ds. Sprzedaży, C.Hartwig Gdynia S.A.

16 maja 2018 r. | 13:30-15:00 | Szlaki wodne w Polsce i w Europie
Andrzej Klimek, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.

Zapraszamy do bezpośrednich rozmów i spotkań podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Informacje na temat OT Logistics:

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. W 2017 r. Grupa wypracowała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 42,6 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dziękujemy za wysłane grafiki.