• <
smartre_2023

Nowe miejsca postojowe w portach Szczecinie i Świnoujściu

30.09.2015 06:47 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Nowe miejsca postojowe w portach Szczecinie i Świnoujściu

Partnerzy portalu

Nowe miejsca postojowe w portach Szczecinie i Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl

Blisko 600 nowych miejsc postojowych powstało w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło się w obecności zaproszonych gości 29 września br.

Projekt pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu-miejsca postojowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską. Rozpoczął się w połowie 2014 roku, w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”. W rezultacie w obu portach powstało 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha (3 w Szczecinie przy ul. Bytomskiej, Hryniewieckiego i Gdańskiej oraz 2 w Świnoujściu przy ul. Nowoartyleryjskiej oraz Duńskiej i Fińskiej). Zapewniają one miejsca postojowe dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych.

Inwestycja ma niezwykle istotne znaczenie dla sprawnej obsługi środków transportu w portach. W sposób zasadniczy podniesiono bezpieczeństwo ruchu kołowego. Usunięte zostały potencjalne kolizje sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi - dotychczas parkującymi na drogach portowych. Poza poprawą infrastruktury drogowej, przy nowo wybudowanych miejscach postojowych, powstało całkowicie nowe zaplecze sanitarne dla kierowców. Podkreślenia wymaga także fakt, że nowo zainstalowany system monitoringu i kierowania ruchem usprawnia zarządzanie i monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, a także przez straż graniczną i służbę celną. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z 40-60 kN do 115 kN.

Zakończony projekt jest wynikiem konsekwentnej realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu ukierunkowanego na rozwój portów morskich oraz modernizację infrastruktury dostępu do nich od strony ich zaplecza.

Budowę miejsc postojowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu zrealizowano dzięki funduszom unijnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji to 49 mln złotych w tym 85% dofinansowanie unijne (38,8 mln złotych).

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.