• <

MPiT: w tym roku import przewyższy eksport, deficyt 2,5 mld euro

ew

07.06.2018 06:40 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski MPiT: w tym roku import przewyższy eksport, deficyt 2,5 mld euro

Partnerzy portalu

MPiT: w tym roku import przewyższy eksport, deficyt 2,5 mld euro - GospodarkaMorska.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, po analizie czynników wpływających na bilans handlowy w Polsce, podtrzymuje, że w 2018 r. import przewyższy eksport, co spowoduje, że Polska osiągnie deficyt w obrotach towarowych na poziomie 2,5 mld euro wobec 0,4 mld euro nadwyżki w 2017 r.

Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii dział "gospodarka" wszedł w kompetencje tego drugiego.

"Projekcje dotyczące wzrostu gospodarczego Polski na rok 2018 prezentują się korzystnie, w tym zdecydowanie lepiej niż formułowano poprzednio, tj. na poziomie 3,8-4,3 proc. Głównym źródłem wzrostu w Polsce w 2018 r. pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy. Niemniej jednak w 2018 r. znaczący wkład we wzrost gospodarczy powinny mieć także inwestycje" - napisano w analizie.

Dodano, że "biorąc pod uwagę powyższe, podtrzymujemy pierwotne prognozy wzrostu obrotów towarowych (wyrażonych w euro)". "Tym samym uważamy, że korzystnie kształtująca się koniunktura w naszym otoczeniu zarówno, zewnętrznym, jak i wewnętrznym przełożą się na przyspieszenie naszych obrotów towarowych w kolejnych kwartałach" - podano.

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 7 proc., do ok. 218 mld euro, wzrostu importu o ok. 8,5 proc., do ok. 220,5 mld euro oraz przekształcenia nadwyżki w wysokości ok. 0,4 mld euro w deficyt na poziomie ok. 2,5 mld euro.

W I kwartale polski eksport towarów osiągnął 52,5 mld euro, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rdr, a import 53,4 mld euro, co daje wzrost o 6,9 proc. rdr. W rezultacie notowano deficyt w wysokości 0,94 mld euro.

Dziękujemy za wysłane grafiki.