• <

Modernizacja bulwarów w Szczecinie – oświadczenie Żeglugi Szczecińskiej

pc/wiadomosci.szczecin.eu

02.01.2018 14:08 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Modernizacja bulwarów w Szczecinie – oświadczenie Żeglugi Szczecińskiej
Modernizacja bulwarów w Szczecinie – oświadczenie Żeglugi Szczecińskiej - GospodarkaMorska.pl

W nawiązaniu do informacji dotyczących planów modernizacji nabrzeży oraz bulwarów przy Wałach Chrobrego, które pojawiły się w mediach w dniu 28 grudnia 2017, Żegluga Szczecińska wystosowała oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej.

Cieszy nas nagła zmiana zdania wyrażona w oświadczeniu przesłanym mediom przez przedstawiciela Grupy PŻM. Dziwi jednak fakt, że o tak ważnych dla spółki i miasta kwestiach nie dyskutuje się bezpośrednio ze współwłaścicielem, a najpierw informuje się dziennikarzy. Tego typu informację traktujemy jako próbę odpowiedzi na wniosek dotyczący likwidacji spółki Polsteam Żegluga Szczecińska, który na ostatnim posiedzeniu rady nadzorczej złożyła Żegluga Szczecińska.

Zdaniem miasta remont i modernizację nabrzeży przy Wałach Chrobrego rozpocząć można było już dawno, gdyby tylko realizować przyjęty pierwotnie przez obie strony wariant sprzedaży udziałów na rzecz miejskiej spółki. Miasto było i nadal jest gotowe zrealizować to zadanie we własnym zakresie – wzorem innych nadodrzańskich bulwarów. Z niejasnych przyczyn grupa PŻM wycofała się jednak z deklaracji sprzedaży, by następnie wyrazić kuriozalną chęć zadłużania nierentownej spółki Polsteam Żegluga Szczecińska pod zastaw bulwaru i nabrzeża. 

Kolejny pomysł Grupy PŻM jest równie zadziwiający. Spółka Polsteam Żegluga Szczecińska nie posiada ekspertyzy budowlanej określającej stan techniczny nabrzeży, wymaganego zakresu remontu ani analizy rentowności inwestycji.

Mimo zgłaszanych przez stronę miejską wniosków, takie dane nigdy nie zostały opracowane i przedstawione. Żegluga Szczecińska kolejny raz zwróci się do Polsteam Żegluga Szczecińska o przedstawienie wspomnianych dokumentów.

Bez tej wiedzy niemożliwe jest bowiem określenie kwoty potrzebnej do przebudowy i modernizacji bulwarów. Pod wątpliwość należy poddać także fakt przeprowadzenia tak dużej inwestycji przez spółkę Polsteam Żegluga Szczecińska, która zatrudnia obecnie jedną osobę (prezesa zarządu) i rokrocznie generuje straty.  Na dodatek Grupa PŻM zapomina o tym, że nabrzeża są przedmiotem sporu sądowego, w wyniku którego tereny te z powrotem mogą trafić we władanie spółki Żegluga Szczecińska. Taki scenariusz umożliwiłby oczekiwany przez mieszkańców remont, który dla miasta jest priorytetem. Szczecin udowodnił swoje możliwości przy modernizacji Bulwarów Piastowskiego, Gdyńskiego oraz Nabrzeży Starówka i Pasażerskiego.

Podobnie stać się miało z Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim, jednakże grupa PŻM od miesięcy skutecznie blokuje oczekiwane przez mieszkańców zmiany. Dodać należy, że wspomniane przez Grupę PŻM dokapitalizowanie spółki Polsteam Żegluga Szczecińska kwotą około 20 mln polegałoby na przeznaczeniu określonej kwoty przez obu wspólników zgodnie z posiadanymi udziałami. Nie jest to zatem „prezent” od Grupy PŻM, ale swoista próba zmuszenia miasta do dofinansowania upadającej firmy – Polsteam Żegluga Szczecińska i strat przez nią generowanych.

Otwartym pozostaje pytanie, jak Grupa PŻM, która z uwagi na złą sytuację majątkową wdraża plan naprawczy, posiada zarządcę komisarycznego i renegocjuje ze związkami zawodowymi układ zbiorowy w celu obniżenia wynagrodzeń, zamierza wygospodarować ok. 10 mln zł na dokapitalizowanie spółki Polsteam Żegluga Szczecińska?

Miasto konsekwentnie dążyć będzie do likwidacji nierentownej spółki, przejęcia nieruchomości i ich przebudowy i modernizacji – zgodnie z pierwotnymi zobowiązaniami i wbrew niedawnym zarzutom zarządcy komisarycznego Grupy PŻM, jakoby nabrzeża w rękach miasta mogłyby nie być polskie.

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.