• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”

12.04.2016 08:24 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”
Konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?” - GospodarkaMorska.pl

Pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków na wsparcie innowacyjności, Polska oraz poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle na tle gospodarek europejskich. Najnowszym pomysłem na znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji. Czy będzie to droga do zbudowania silnych i unikatowych nisz (specjalizacji), które zmienią i rozwiną gospodarki poszczególnych regionów?

Proces wyboru inteligentnych specjalizacji w polskich regionach był bardzo zróżnicowany, uwzględniający specyfikę, doświadczenia i możliwości poszczególnych samorządów regionalnych. W województwie pomorskim zastosowano unikatowe podejście bazujące na bardzo oddolnym procesie identyfikacji specjalizacji (tzw. ISP) oraz ich wyborze w procedurze konkursowej. Istotnym etapem definiowania ISP były negocjacje pomiędzy Samorządem Województwa a partnerstwami reprezentującymi poszczególne specjalizacje. Efektem tych negocjacji są tzw. Porozumienia na rzecz rozwoju ISP, które doprecyzowują obszaryposzczególnych specjalizacji, określają zakres i formy wsparcia (wykraczające także poza obszar B+R) oraz definiują mechanizmy aktualizacji zakresów i priorytetów ISP.

Pod koniec stycznia nastąpiło oficjalne podpisanie Porozumień na rzecz rozwoju czterech inteligentnych specjalizacji Pomorza. Organizowane wydarzenie jest dobrą okazją, aby zastanowić się i przedyskutować różne pomysły, podejścia oraz doświadczenia w zakresie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Stąd pomysł na zorganizowanie konferencji i dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z procesem wdrażania wsparcia dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Konferencja poświęcona będzie dyskusji o tym, jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw. Spotkanie będzie również okazją, aby uroczyście zainaugurować funkcjonowanie Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Gościem konferencji będzie między innymi pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, które odpowiada za realizację polityki krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wdrożenie tzw. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konferencja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera, odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Gdańskim Centrum Muzyczno-Kongresowym na wyspie Ołowianka (ul. Ołowianka 1) w godz. 10:00 – 17:00. W przypadku chęci udziału proszę o rejestrację na stronie https://rejestracja.ibngr.pl/konferencje/.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39275,00 $ tona 1,10% 25 paź
 Cynk 3510,00 $ tona 0,46% 25 paź
 Aluminium 2916,00 $ tona -0,98% 25 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.