• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Działo się! Najważniejsze wydarzenia w Porcie Gdańsk w 2015 r.

14.01.2016 14:17 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Działo się! Najważniejsze wydarzenia w Porcie Gdańsk w 2015 r.
Działo się! Najważniejsze wydarzenia w Porcie Gdańsk w 2015 r. - GospodarkaMorska.pl

Rok 2015 w Porcie Gdańsk był rekordowy dla polskiej gospodarki morskiej. Port zanotował blisko 36 mln ton przeładowanych towarów, ponad 11-procentowy wzrost obrotów w stosunku do roku 2014, ponad 100-procentowy wzrost przeładunków w ciągu zaledwie 8 lat oraz 3-krotny wzrost wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 100 mln zł w stosunku do roku 2014.

STYCZEŃ 2015

 • Rozpoczęcie prac budowlanych na terminalu kontenerowym DCT w zakresie budowy drugiego nabrzeża do obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Inwestycja, której planowane zakończenie przewidywane jest na rok 2016, docelowo przyczyni się do podwojenia kontenerowych zdolności przeładunkowych w Porcie Gdańsk.
 • Zawarcie 4 umów na wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji toru wodnego w Porcie Wewnętrznym z modernizacją nabrzeży i budową nowego uniwersalnego nabrzeża w Porcie Zewnętrznym, „domykających” program dofinansowany ze środków pomocowych UE. Realizacja robót budowlanych na podstawie projektów pozyskanych w ramach tego programu stanowić będzie największy wieloletni Program Inwestycyjny ZMPG SA w Porcie Gdańsk, szacowany aktualnie na kwotę przekraczającą 1 mld zł.

LUTY 2015

 • Zainicjowanie wspólnego serwisu oceanicznego dwóch gigantów kontenerowego rynku na świecie - armatora Maersk oraz MSC (Mediterranean Shipping Company). Armatorzy w roku 2014 zawarli 10 letnią umowę, na podstawie której utworzyli alians funkcjonujący na rynku jako 2M. Od lutego 2015r. alians regularnie zawija do terminalu kontenerowego DCT na trasie Azja-Gdańsk.

MARZEC 2015

 • Oficjalne rozpoczęcie realizacji fazy koncepcyjno-analitycznej budowy Portu Zewnętrznego (Portu Centralnego) - projektu, który zadecyduje o kształcie i pozycji portu w następnych dziesięcioleciach oraz sprzyjać będzie realizacji celu nadrzędnego Portu Gdańsk, a mianowicie przekształcenia go w port V generacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami, docelowo przewiduje się trzy fazy realizacji projektu: analityczno-koncepcyjną, dokumentacyjną oraz realizacyjną. Pierwsza – zainicjowana w marcu 2015 roku - służyć będzie zweryfikowaniu założeń strategicznych w zakresie możliwości przestrzennych oraz zweryfikowaniu zawartych w strategii prognoz rynkowych uzasadniających dalszą rozbudowę portu.

KWIECIEŃ 2015

 • Uhonorowanie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA nagrodą Sint Sua Praemia Laudi przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego w kategorii gospodarka. Nagroda od kilku lat nadawana jest osobom lub instytucjom, które wybitnie zasłużyły się dla województwa, aktywnie wspierają rozwój regionu i promują go rozsławiając w całej Polsce i poza jej granicami.
 • Rozpoczęcie prac budowlanych przy projekcie „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego”, inwestycji realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

MAJ 2015

 • Przeniesienie lokalizacji Bazy Promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z nabrzeża Ziółkowskiego na Terminal Promowy Westerplatte – dużo nowocześniejszy od dotychczasowego obiekt gwarantujący armatorowi sprawniejszą obsługę ruchu towarowego (z racji doskonałego skomunikowania Terminalu Promowego Westerplatte z siecią dróg krajowych i autostradą A1) oraz zapewniający możliwość obsługi dużo większych statków o długości do 225 metrów.
 • Wyrażenie zgody, przez Ministerstwo Skarbu, na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy ze spółką PAGO Sp. z o.o. (krajowym specjalistą w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów mrożonych, który od kilku lat konsekwentnie realizuje swoją strategię polegającą na rozbudowie krajowych sieci dystrybucyjnych), która na terenie o powierzchni ponad 4 ha znajdującym się w bezpośredniej bliskości największego bałtyckiego terminalu kontenerowego DCT, w I kwartale 2016 roku planuje oddać do użytku profesjonalny obiekt magazynowy przystosowany do obsługi ładunków mrożonych. Działalność PAGO idealnie wpisywać się będzie w strategię rozwoju portu ukierunkowaną na przeobrażenie Portu Gdańsk w ważne ogniwo globalnych łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia tzw. wartości dodanej w oparciu o funkcje manipulacyjno-uszlachetniające. 
 • Zawarcie umowy na umocnienie dna przy Pirsie Węglowym w Porcie Zewnętrznym dla zapewnienia stateczności konstrukcji Pirsu Węglowego wraz z dalbami, niezbędnego dla bezpiecznego użytkowania Pirsu do przeładunku towarów masowych.
 • Poszerzenie Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany granic wolnego obszaru celnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2015 roku. Istniejący dotąd w Porcie Gdańsk WOC został poszerzony o teren Terminalu Naftowego PERN w Porcie Zewnętrznym. Tym samym łączna powierzchnia wolnego obszaru celnego wzrosła z dotychczasowych blisko 31 ha do ponad 58 ha, z których przeszło 27 ha przypada na wolny obszar celny obejmujący właśnie terminal PERN. Tym samym, z chwilą uruchomienia nowopowstającego terminalu naftowego PERN możliwe będzie importowanie produktów naftowych do terminalu i ich składowanie bez gwarancji celnych, cła oraz podatku przez nieograniczony czas, co sprzyjać będzie zwiększeniu atrakcyjności samego terminalu oraz wzmocnieniu pozycji Gdańska jako ważnego bałtyckiego hubu dla płynnych ładunków masowych.

CZERWIEC 2015

 • Pierwsze zawinięcie tankowca do nowo zbudowanego stanowiska T1 w Bazie Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk. Budowa stanowiska warta blisko 40 milionów złotych to przedsięwzięcie, które zrealizowane zostało m.in. z myślą o powstającym nieopodal Terminalu Naftowym PERN, choć nie tylko. Stanowisko T1 zaprojektowane zostało dla przeładunku produktów naftowych (paliw) transportowanych statkami o wyporności do 50 000 DWT, co odciąży dotychczasowo eksploatowane stanowiska P, R i T od obsługi tych jednostek. Tym samym inwestycja przyczyniła się do zwiększenia zdolności operacyjnych tych stanowisk w zakresie obsługi dużych zbiornikowców z ropą naftową.

LIPIEC 2015

 • Rozpoczęcie budowy Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A., którego wyposażenie w środki łączności i sprzęt komputerowy jest dofinansowane ze środków pomocowych UE.
 • Zawarcie umowy na modernizację jednostki pływającej Strażak 6, dofinansowanej ze środków pomocowych UE.

SIERPIEŃ 2015

 • Zakończenie przebudowy Nabrzeża Bytomskiego przez terminal GBT, co przyczyniło się do umożliwienia obsługi przy nabrzeżu większych statków o długości 190 metrów oraz zanurzeniu do 7,9m, tj. jednostek do 15.000 DWT oraz statków niepełno ładownych do 25 000 DWT.
 • Uruchomienie drugiego regularnego kontenerowego serwisu oceanicznego na trasie Port Gdańsk - Azja; sześciu czołowych światowych armatorów kontenerowych tworzących alians G6, (tj. APL, Hyundai Merchant Marine, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Hapag-Lloyd, Nippon Yusen Kaisha (NYK) oraz Orient Overseas Container Line) podjęło decyzję o przedłużeniu swojego dotychczasowego serwisu Loop 7 na Bałtyk z zawinięciami do Gdańska.

WRZESIEŃ 2015

 • Uroczyste podpisanie 30-letniej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Porcie Zewnętrznym z firmą OT Logistics S.A., gdzie docelowo ma powstać głębokowodny terminal przeładunkowy do obsługi towarów rolnych, tj. zbóż i pasz. Zgodnie z przewidywaniami inwestora, w pierwszym etapie realizacji inwestycji, w latach 2016-2018, terminal osiągnie zdolność przeładunkową na poziomie 2,7 mln ton rocznie, natomiast w wyniku realizacji drugiego etapu, w latach 2018−2020, zdolność ta zostanie podwojona.
 • Zawarcie umowy na dostawę motorówki hydrograficzno – inspekcyjnej ZMPG S.A., dofinansowanej ze środków pomocowych UE. 
 • Zakończenie prac budowlanych przy projekcie „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego” i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 • Podpisanie umowy z polsko-duńskim konsorcjum firm PRCiP Sp. z o.o. oraz Rohde Nielsen A/S na wykonanie akwenu manewrowego położonego pomiędzy Pirsem Rudowym, Falochronem Brzegowym Południowym a granicą istniejącego toru podejściowego do DCT.

GRUDZIEŃ 2015

 • Wydanie postanowienia przez Wojewodę Pomorskiego zatwierdzającego treść ugody między ZMPG S.A. i Prezydentem Miasta w postępowaniu o ustalenie odszkodowania na rzecz ZMPG S.A. za nieruchomości wywłaszczone pod realizację drogowych inwestycji miejskich. Finalnie w toku zawartej ugody przyznano ZMPG S.A. nieruchomość zamienną o powierzchni ponad 12 ha znajdującą się na zapleczu Nabrzeża Przemysłowego, nieopodal budowanego Tunelu pod Martwą Wisłą.
 • Zakończenie prac inwestycyjnych przy przebudowie Nabrzeża Przemysłowego na odcinku III-3 do III-5 oraz oddanie do użytkowania nowo przebudowanego nabrzeża o długości 250 m umożliwiającego obsługę statków o zanurzeniu do 8,5 m. 
 • Zakończenie I etapu budowy Terminalu Naftowego PERN i uzyskanie zgody na jego użytkowanie. 
 • Zakończenie budowy w Porcie Zewnętrznym obiektu magazynowego przystosowanego do obsługi ładunków mrożonych przez spółkę PAGO. Inwestor oczekuje na wydanie pozwolenia na użytkowanie. 
 • Terminowe zakończenie wszystkich przedsięwzięć realizowanych w 2015r. z udziałem środków pomocowych UE. 
 • Praktycznie 100-procentowe wykonanie Planu Inwestycji i Remontów na 2015r. Wykonane zostały zadania za niemal 100 mln zł dot. rozwoju i utrzymania infrastruktury, co jest najwyższym wynikiem w historii Portu, trzykrotnie wyższym od nakładów zrealizowanych w 2014r. 
 • Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycji i Remontów na 2016r na kwotę blisko 115 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty Planu o 10% w stosunku do 2015r. Plan zawiera również perspektywę kierunkową dalszego dynamicznego rozwoju na lata do 2020r z udziałem środków pomocowych UE, obejmującą przedsięwzięcia o wartości 1,5 mld zł. 
 • Pobicie kolejnego rekordu przeładunków przez Port Gdańsk na poziomie 35,91 mln ton i tym samym osiągnięcie najwyższego w historii polskiej gospodarki morskiej rocznego poziomu obrotów towarowych.

 

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.