• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Debata w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej

mk

17.02.2017 15:53 Źródło: własne
Debata w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się debata w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

W debacie uczestniczył Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przedstawiciele pięciu nadodrzańskich województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.
Celem spotkania było sprecyzowanie potrzeb ww. regionów oraz wymiana poglądów pomiędzy środowiskami promującymi rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Minister Jerzy Materna przedstawił obszerną informację na temat podjętych działań oraz planów resortu w zakresie kompleksowego zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych i rozwoju żeglugi śródlądowej.

Wśród dotychczasowych osiągnięć wymienił przyjęcie „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce”, prace związane z uruchomieniem regularnego transportu węgla ODW z portu w Gliwicach do Elektrowni Opole. Niewątpliwym sukcesem było podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

W nadchodzącym roku w Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje się przygotowanie studiów wykonalności dla najważniejszych projektów inwestycyjnych oraz współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Środowiska przy realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kontynuowane będą także prace Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych i grup roboczych, a także współpraca w ramach Komitetu Monitorującego Studium Wykonalności dla połączenia Dunaj-Odra-Łaba. MGMiŻŚ zainicjowało również powołanie grupy roboczej do spraw szybkiego udrożnienia Kanału Gliwickiego dla żeglugi śródlądowej.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39925,00 $ tona -0,79% 1 gru
 Cynk 3295,00 $ tona -1,58% 1 gru
 Aluminium 2669,00 $ tona 1,33% 1 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.