• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

156 mln zł zysku netto Grupy PKP CARGO. W planach rozwój działalności spedycyjnej i terminalowej

27.08.2015 11:33 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski 156 mln zł zysku netto Grupy PKP CARGO. W planach rozwój działalności spedycyjnej i terminalowej
156 mln zł zysku netto Grupy PKP CARGO. W planach rozwój działalności spedycyjnej i terminalowej - GospodarkaMorska.pl

Dynamiczny rozwój na rynkach międzynarodowych oraz dalsza poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej Grupy PKP CARGO pozwoliły na wypracowanie zysku netto w pierwszym półroczu 2015 roku w wysokości 156 mln zł, przy przychodach wynoszących 2,1 mld zł. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze są lepsze od oczekiwań rynkowych. Spółka koncentruje się teraz m.in. na rozwoju międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem działalności spedycyjnej i terminalowej.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce odnotował w pierwszym półroczu zerową dynamikę wzrostu w skutek m.in. sytuacji na rynku materiałów budowlanych i kruszyw oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem.

Wobec stagnacji na krajowym rynku, PKP CARGO aktywnie rozwija działalność przewozową poza Polską. W pierwszym półroczu przewozy spółki za granicą wzrosły o 136 proc. w ujęciu rocznym – do blisko 3 mln ton. Pociągi PKP CARGO jeżdżą m.in. do portów Morza Północnego, Holandii, Niemiec, Austrii i Węgier oraz do Czech i na Słowację.

Rozwój PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wspierany przez akwizycję AWT. Transakcja sfinalizowana w maju 2015 roku istotnie przekłada się też na wynik finansowy spółki, przynosząc PKP CARGO potwierdzony przez biegłych rewidentów zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości ok. 140 mln zł. Oznacza to, że PKP CARGO kupiło AWT za cenę niższą, niż wskazywałaby na to wycena aktywów przejętej spółki.

Z myślą o poprawie efektywności, PKP CARGO nadal obniża koszty operacyjne. Przeprowadzone w pierwszej połowie 2015 roku programy dobrowolnych odejść przyniosą oszczędności na poziomie minimum 120 mln zł rocznie. Koszty działalności (oczyszczone o zdarzenie jednorazowe w postaci kosztu Programu Dobrowolnych Odejść) w pierwszym półroczu 2015 roku spadły o 5 proc. w ujęciu rocznym - do 1,83 mld zł.

PKP CARGO przygotowuje nową strategię działania na lata 2016-2020. Spółka skoncentruje się na rozwoju międzynarodowym oraz kontynuacji zainicjowanych procesów konsolidacji poszczególnych obszarów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności spedycyjnej i terminalowej. Reorganizacja struktur sprzedaży w Grupie usprawni pozyskiwanie i obsługę klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Sprzedażą wszystkich usług transportowo-logistycznych świadczonych przez Grupę PKP CARGO zajmie się spółka PS Trade Trans, na czele z nowym prezesem, Twanem Steenwegem, specjalistą w dziedzinie logistyki o 25-letnim międzynarodowym doświadczeniu.

– Akwizycja czeskiego przewoźnika umocniła PKP CARGO. Procentuje dobre przygotowanie transakcji i trafne rozpoznanie synergii wynikających z przejęcia. Dzięki temu integracja AWT i PKP CARGO już teraz daje liczne korzyści spółce, pracownikom i akcjonariuszom. Przejęcie AWT oraz uzyskanie możliwości dynamicznego rozwoju działalności w Europie otwiera nowy rozdział w historii PKP CARGO. Jesteśmy w tej chwili silnie obecni z naszą ofertą i naszymi pociągami na Węgrzech, Słowacji oraz w Czechach – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Skokowy wzrost przewozów za granicą, odbicie w podstawowych segmentach w kraju

W pierwszym półroczu Grupa PKP CARGO poprawiła wyniki przewozowe, pomimo trudnego rynku. W ujęciu rocznym, przewieziona masa wzrosła o 2 proc., a praca przewozowa o 0,3 proc. Silnie wzrosły przewozy zagraniczne. W pierwszym półroczu PKP CARGO przewiozło poza krajem blisko 2,9 mln ton towarów (wzrost o 136 proc. rdr), wykonując 380 mln tkm (wzrost o 88 proc. rdr). Jednocześnie na podobnym poziomie do ubiegłego roku utrzymano przewozy w kraju. Liczone masą, wyniosły one 49,3 mln ton (spadek o 1 proc. rdr), a pracą przewozową 13,38 mld tkm (spadek o 1 proc. rdr). Udział Grupy PKP CARGO w rynku przewozów towarowych w Polsce wyniósł na koniec czerwca 56,1 proc. w ujęciu pracy przewozowej, czyli utrzymał się na niezmienionym poziomie.

W drugim kwartale 2015 roku odnotowano wyraźną poprawę w przewozach węgla, mającego największy udział w towarowych przewozach kolejowych. W tym okresie PKP CARGO zanotowało wzrost o 17 proc. w ujęciu rocznym w zakresie pracy przewozowej. W całym pierwszym półroczu oznacza to wzrost o 11 proc. (5,6 mld tkm) w porównaniu do poprzedniego roku. Przyczyną ożywienia w przewozach węgla był wzrost krajowego popytu.

Przewoźnicy kolejowi nadal czekają na rozpoczęcie prac infrastrukturalnych w Polsce. Opóźnienia w rozpoczęciu budowy nowych odcinków dróg (m.in. A1, S5, S6 i S7) przełożyły się na spadki przewozów kruszyw i materiałów budowlanych. W pierwszy półroczu PKP CARGO odnotowało spadek przewozów w tej kategorii o 12 proc. rdr, do 2,4 mld tkm.

Dzięki koniunkturze w przemyśle, drugi kwartał był bardzo dobry dla PKP CARGO pod względem przewozów metali i rud. Wzrosły one w tym okresie o 13 proc. rdr, równoważąc efekt słabszego pierwszego kwartału. W całym pierwszym półroczu przewozy w kategorii „metale i rudy” utrzymały się na takim samym poziomie, jak rok wcześniej (1,8 mld tkm).

Spadek przeładunków kontenerów w polskich portach w drugim kwartale (-24 proc. rdr), rosyjskie embargo oraz mniejszy popyt na samochody i części samochodowe na Wschodzie negatywnie wpłynęły na dynamikę przewozów intermodalnych. W okresie od kwietnia do czerwca przewozy PKP CARGO w tym segmencie spadły o 7 proc. rdr, co w całym pierwszym półroczu oznacza powtórzenie wyniku z poprzedniego roku (0,9 mld tkm). PKP CARGO spodziewa się, że przewozy intermodalne wykonywane przez spółkę wzrosną w najbliższej przyszłości, zwłaszcza po uzyskaniu dostępu do świetnie zlokalizowanego terminalu w Ostawie Paskov, rozbudowie terminalu w Poznaniu Franowie oraz zlikwidowaniu wąskich gardeł na infrastrukturze doprowadzającej do polskich portów.

– Wyniki przewozowe po pierwszym półroczu pokazują, że konsekwentnie realizowana strategia sprzedażowa przynosi oczekiwane efekty. Pomimo bardzo wymagającego rynku, PKP CARGO odnotowuje wzrost przewozów – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Jednocześnie warto zwrócić uwagę na przewozy zagraniczne. Ich dynamiczny wzrost zmniejsza naszą zależność od rynku krajowego. To pokazuje, że akwizycja AWT była właściwym krokiem i już teraz widać dobre efekty tej inwestycji – dodaje Jacek Neska.

Wyższa efektywność, wspólne zasoby z AWT

W pierwszym półroczu 2015 roku spółce udało się obniżyć o 6 proc. koszt dostępu do infrastruktury (do 22,4 zł za 1 tys. km), m.in. dzięki konsekwentnemu uruchamianiu składów o większej masie całkowitej. Wzrosły też wskaźniki średniego tonażu pociągu brutto na lokomotywę pracującą oraz czas pracy lokomotyw w dobie.

– Lepsze wykorzystanie zasobów to nie tylko konkretne oszczędności, ale też przygotowanie do szczytu przewozowego w warunkach intensywnych modernizacji na polskich liniach kolejowych – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych. – Cieszę się, że integracja z AWT w zakresie wspólnego zarządzania taborem, wzajemnych napraw i przeglądów oraz optymalizacji procesu przewozowego przebiega zgodnie z naszymi planami – dodaje Wojciech Derda.

W Punktach Utrzymania Taboru należących do Grupy PKP CARGO naprawiane są wagony AWT, a w Czechach dokonywane będą przeglądy lokomotyw wykonujących pracę na terytorium południowych sąsiadów Polski.

Akwizycje nie ograniczają inwestycji ani wypłaty dywidendy

W pierwszym półroczu PKP CARGO zrealizowało inwestycje w wysokości 231 mln zł (głównie modernizacje taboru) oraz uiściło jednorazowe płatności za udziały AWT oraz program dobrowolnych odejść. Efektywność kosztowa umożliwiła utrzymanie dobrej sytuacji finansowej. Zabezpieczeniem dalszego procesu inwestycyjnego, w tym potencjalnych akwizycji, są niewykorzystane linie kredytowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dalsza możliwość pozyskania taniego, długoterminowego finansowania.

– Intensywnie pracujemy nad optymalizacją kosztową, dbając jednocześnie o zabezpieczenie środków niezbędnych do dalszego rozwoju PKP CARGO. Zarówno obecna sytuacja finansowa, jak i plany zarządu nie powodują konieczności zmiany dotychczasowej polityki dywidendowej – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych.

Po przejęciu AWT zidentyfikowany i potwierdzony przez biegłego rewidenta został zysk z okazyjnego nabycia. Wartość spółki AWT po przejęciu okazała się wyższa od szacunków sporządzonych przed transakcją. Czeski przewoźnik jest warty 704 mln zł, a dzięki wynegocjowanej cenie Grupa PKP CARGO uzyskała na jego zakupie 140 mln zł. Jednocześnie AWT już kontrybuuje do wyniku Grupy PKP CARGO.

– Zakup czeskiego przewoźnika to także perspektywa wypłaty przez niego dywidendy na rzecz PKP CARGO oraz istotnej poprawy wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej – dodaje Łukasz Hadyś. 

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.