• <
urząd_morski_gdynia_2021

Pandemia uderza w Europę. Co zrobi Europejski Bank Centralny?

28.10.2020 14:15 Źródło: Ebury
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Pandemia uderza w Europę. Co zrobi Europejski Bank Centralny?
Pandemia uderza w Europę. Co zrobi Europejski Bank Centralny? - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego tworzy w tym tygodniu dodatkowy element ryzyka dla rynków finansowych. Przedstawiamy, co naszym zdaniem ogłosi bank centralny i czego oczekujemy od następnego spotkania EBC w grudniu.

Nie spodziewamy się, że w tym tygodniu dojdzie do jakichkolwiek natychmiastowych zmian w polityce pieniężnej EBC. Główne stopy procentowe banku, czyli stopa depozytowa i stopa kredytu refinansowego niemal na pewno pozostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. Nie sądzimy też, żeby bank miał zaskoczyć rynek, dając zielone światło dla obniżek stóp czy też ogłaszając rozszerzenie nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP). Istnieje jednak ryzyko osłabienia euro w stosunku do głównych walut, jeśli Rada Prezesów wykorzysta posiedzenie w tym tygodniu jako okazję do przygotowania gruntu pod dodatkowe złagodzenie polityki monetarnej w przyszłości – być może podczas następnego posiedzenia banku centralnego w grudniu.

Od czasu ostatniego posiedzenia EBC we wrześniu liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Europie wzrosła. Niemal we wszystkich większych gospodarkach strefy euro notuje się obecnie rekordowo wysokie poziomy zachorowań. Liczba rejestrowanych dziennie nowych przypadków w początkach tygodnia wzrosła powyżej 50 tys. we Francji (7 razy tyle, ile notowano podczas szczytu pierwszej fali). Włochy (4 razy więcej zakażeń), Hiszpania (2 razy) i Niemcy (2,5 razy) również zmagają się z gwałtownym wzrostem infekcji, którego nie udało im się powstrzymać. W krajach bloku walutowego wprowadzono lokalne strategie walki z wirusem, bardziej rygorystyczne środki na poziomie krajowym mogą zostać zastosowane, jeśli poziomu zakażeń nie uda się opanować. Ponowne nałożenie bardziej restrykcyjnych ograniczeń odzwierciedlają październikowe dane PMI, zwłaszcza indeks dla sektora usług, który spadł do najniższego od pięciu miesięcy poziomu 46,2 pkt.

Gospodarka Morska
Wykres 1: Nowe zakażenia koronawirusem [łącznie Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy] (marzec ‘20 – październik ‘20); Źródło: Refinitiv Datastream Data: 27/10/2020


W związku z powyższym, uważamy, że EBC przynajmniej podkreśli w swojej komunikacji, że druga fala pandemii stanowi istotne ryzyko „w dół” dla perspektyw i że polityka prowadzona przez decydentów będzie musiała pozostać akomodatywna w celu jego zwalczenia. Prezes Lagarde prawdopodobnie powtórzy też, że bank ma możliwość zwiększenia stymulacji w przyszłości. Według nas może ona zasugerować rynkom, że może się tak stać już podczas następnego posiedzenia w grudniu, kiedy bank opublikuje swoje nowe projekcje makroekonomiczne. Jesteśmy zdania, że tego typu krok objąłby rozszerzenie wartości aktywów skupowanych w ramach PEPP oraz wydłużenie trwania programu być może o około 6 miesięcy. Zgodnie z dotychczasowym planem PEPP ma działać co najmniej do końca czerwca przyszłego roku. Bank może rozważyć również wydłużenie innych programów, w tym rozszerzonej w marcu części programu skupu aktywów (Asset Purchase Programme – APP), która wygasa z końcem tego roku.

Oprócz tego sądzimy, że uwaga decydentów przestanie skupiać się na kursie euro, który był kluczowym tematem dyskusji we wrześniu. Lagarde wyraziła brak wyraźnych obaw w kontekście aprecjacji waluty podczas ostatniego spotkania, a od jego czasu euro tak w parze z dolarem, jak w ujęciu ważonym handlem pozostało mniej więcej stabilne. Na pierwszy plan powinna wysunąć się za to kwestia inflacji, a konkretnie braku presji inflacyjnej w strefie euro, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie spadki inflacji bazowej. Chociaż projekcje inflacji z września uwzględniały okres spadku dynamiki cen, uważamy, że w grudniu prawdopodobnie dojdzie do łagodnej obniżki prognoz. Sądzimy, że nałoży to dodatkową presję na bank, żeby podjął działania przed końcem roku.

Gospodarka Morska
Wykres 2: Inflacja w strefie euro (2013 – 2020); Źródło: Refinitiv Datastream Data: 27/10/2020


Jakiekolwiek wskazanie ze strony EBC sugerujące, że bank centralny rozważa kwestię rozszerzenia programu PEPP w grudniu, prawdopodobnie doprowadziłoby do osłabienia euro w relacji do głównych walut w czwartek. Z kolei niezobowiązujący ton, utrzymanie trybu wait-and-see umniejszające potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w naszej opinii wsparłoby wspólną europejską walutę.

Decyzje EBC poznamy w czwartek o 13:45, konferencja prasowa odbędzie się o 14:30.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.

Ebury Partners UK Ltd jest regulowane przez FCA (Financial Conduct Authority) jako autoryzowana Instytucja Pieniądza Elektronicznego. Numer rejestru: 900797.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.