• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Od węgla do zera: przed nami radykalne zmiany w transporcie morskim?

ew

17.09.2020 23:27 Źródło: PAP/Parlament Europejski
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Od węgla do zera: przed nami radykalne zmiany w transporcie morskim?

Partnerzy portalu

Od węgla do zera: przed nami radykalne zmiany w transporcie morskim? - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Eurodeputowani z Komisji Środowiska poparli wyznaczony przez Komisję Europejską plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale na rok 2030 zaproponowali przyjęcie „bardziej ambitnego celu" ograniczenia emisji CO2 o 60%. Tym samym, Europa dąży do tego, aby do 2050 roku stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. By osiągnąć ten niezwykle ambitny cel, konieczne jest podjęcie działań służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery również z transportu morskiego.

Mimo że zarówno międzynarodowe lotnictwo, jak i żegluga odpowiadają za mniej niż 3,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE, są one źródłami najszybciej rosnących emisji, które przyczyniają się do zmiany klimatu.

Wynika to głównie z rekordowego wzrostu ruchu spowodowanego rosnącą liczbą pasażerów i wzrostem handlu. Sektory te również dopiero niedawno stały się częścią wysiłków w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zarówno na poziomie UE, jak i globalnym.

Zdaniem PE, żegluga musi bardziej przyczynić się do neutralności klimatycznej, w związku z czym eskaluje wobec niej żądania a w ostatnich dniach opowiedział się za rewolucyjnymi zmianami w transporcie morskim. Oczywiście, nie oznacza to, że wejdą one natychmiast w życie.

Jak mówi europosłanka Magdalena Adamowicz: "Trudno sobie wyobrazić, by rozwiązania, które znalazły się w stanowisku przyjętym dzisiaj przez Parlament Europejski, mogły zostać wprowadzone w życie bez uprzedniej kompleksowej oceny wpływu proponowanych regulacji na takie kwestie, jak konkurencyjność europejskiego transportu morskiego, czy też zatrudnienie w branży morskiej. Równie ważna jest dostępność zaawansowanych technologii umożliwiających skuteczną redukcję emisji. Obecnie wiele mówi się choćby o paliwach alternatywnych dla statków, m.in. o wykorzystaniu wodoru do napędzania jednostek oraz o statkach w pełni elektrycznych, ale nie są to oczywiście rozwiązania powszechnie stosowane".

Przypomnijmy, że w ostatnią środę, 16 września, Parlament Europejski przyjął tekst w sprawie "Globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki".

Jak czytamy: "Bezprecedensowe zagrożenie, jakie stwarza zmiana klimatu, wymaga zwiększenia poziomu ambicji i zintensyfikowania działań w dziedzinie klimatu ze strony Unii, a także na szczeblu globalnym. Unia zobowiązała się do większych wysiłków w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i wdrażaniu porozumienia paryskiego1a zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi. W sprawozdaniu specjalnym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2018 r. zatytułowanym „Global warming of 1.5°C” [Globalne ocieplenie o 1,5°C] potwierdzono, że znaczna redukcja emisji we wszystkich sektorach ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C. W sprawozdaniu specjalnym IPCC z 2019 r. pt. „Oceany i kriosfera w zmieniającym się klimacie” stwierdzono ponadto, że mechanizmy klimatu zależą od stanu ekosystemów oceanicznych i morskich, na które obecnie wpływają: globalne ocieplenie, zanieczyszczenia, nadmierne eksploatowanie różnorodności biologicznej mórz, zakwaszanie, odtlenianie i erozja obszarów przybrzeżnych. IPCC przypomina, że oceany są elementem rozwiązania służącego łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowanie się do jej skutków, oraz podkreśla konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia w ekosystemach, a także zwiększenia naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla."

PE chciałby, by transport morski był bardziej ambitny i uważa, że statki o tonażu pojemnościowym brutto 5000 ton i większym powinny zostać włączone do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Z pełną treścią tekstu proponowanego przez Komisję Europejską w tej sprawie można zapoznać się TUTAJPartnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.