• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Gdynia planuje rozbudowę terminala ro-ro

ew

18.09.2020 07:05 Źródło: Port Gdynia

Partnerzy portalu

Port Gdynia planuje rozbudowę terminala ro-ro - GospodarkaMorska.pl
fot. Tadeusz Urbaniak/ Port Gdynia

Port Gdynia sukcesywnie dostosowuje swoją infrastrukturę do stale rosnących potrzeb armatorów. Geograficzne i rynkowe usytuowanie portu predysponuje go do pełnienia wielu funkcji.  Jedną z nich jest rola centrum dystrybucyjnego ukierunkowanego na Region Morza Bałtyckiego oraz na kraje Europy Środkowo – Wschodniej.

Jednym z istotnych segmentów rynku żeglugowego w Porcie Gdynia są trwałe połączenia ro-ro. Port już dziś posiada bardzo dobrze zorganizowany terminal, jednak z uwagi na plany rozwojowe armatorów oraz rosnące wolumeny przeładunków konieczne jest jego powiększenie aby spełniał swoje zadania  również w perspektywie następnych 10-15 lat. Zalądowienie części Basenu V wraz przebudową ramp ro-ro w Porcie Gdynia ma na celu dostosowanie ich do przyjmowania jednostek ro-ro o długości około 240 m, planowanych do wprowadzenia przez armatorów na Morze Bałtyckie w perspektywie najbliższych kilku lat.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy przepustowości Portu Gdynia, który należy do VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach.

 - „ Wykonawca przygotowuje już studium wykonalności, a projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Przewidujemy, że z zmodernizowanych ramp operatorzy będą mogli korzystać już w drugim kwartale 2025 r.  Liczymy, że inwestycja ta sprawdzi do Portu Gdynia  nowych armatorów i nowe połączenia” – komentuje Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Obecnie do Portu Gdynia na trasie Gdynia –Lubeka -  Hanko razy w tygodniu zawija Transfennica, za to Finnlines Grimaldi Group pływający na trasie Gdynia- Hanko pojawia się trzy razy w tygodniu.

 Planowany projekt obejmuje m.in.: prace pogłębiarskie z obecnych -7,6m – -8m do -10m – -15,5m głębokości, zalądowienie fragmentu Basenu V o powierzchni do ok. 20 tys. m2 pod działalność portową, rozbiórki i modernizacje ramp oraz stosowne przebudowy nabrzeży (Czeskie, Stanów Zjednoczonych), modernizację części Nabrzeża Rumuńskiego, budowy i przebudowy infrastruktury sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, drogowej i kolejowej.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.