• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Zrewidowane wytyczne w zakresie hałasu podwodnego. Konieczne niezwłoczne działania

jb

29.01.2023 23:45 Źródło: CAA
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Zrewidowane wytyczne w zakresie hałasu podwodnego. Konieczne niezwłoczne działania

Partnerzy portalu

Zrewidowane wytyczne w zakresie hałasu podwodnego. Konieczne niezwłoczne działania - GospodarkaMorska.pl
Il. CAA

W mijającym tygodniu Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO) poczyniła postępy w zakresie regulacji dotyczących hałasu podwodnego ze statków oraz jego szkodliwego wpływu na faunę morską. Sojusz Czystej Arktyki (Clean Arctic Alliance - CAA) apeluje o niezwłoczne opracowanie programu konkretnych działań na rzecz redukcji emisji.

CAA zwraca uwagę, że chociaż rewizja wytycznych z 2014 r. dotyczących hałasu podwodnego została sfinalizowana w tym tygodniu w Londynie podczas podkomitetu IMO ds. projektowania i budowy statków (SDC 9), to IMO nie omówiła kolejnych kroków, które powinny obejmować zwłaszcza opracowanie obowiązkowych środków redukcji hałasu podwodnego. Przewiduje się, że zmienione wytyczne zostaną zatwierdzone przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego w lipcu (MEPC 80) i powinny być niezwłocznie zastosowane.

– IMO musi teraz nadać priorytet rozwojowi działań, w tym opracowaniu wiążących środków, które doprowadzą do szybkiego zmniejszenia hałasu podwodnego na całym świecie, a zwłaszcza w Arktyce  powiedział dr Sian Prior, główny doradca Sojuszu Czystej Arktyki. – Z zadowoleniem przyjmujemy również znaczenie tego, w jaki sposób zrewidowane wytyczne IMO uznają wiedzę tubylczą jako kluczową dla zrozumienia i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z hałasem morskim oraz jego potencjalnym wpływem na wody ojczyzny Inuitów. Teraz najistotniejsze jest, aby IMO uwzględnia pilną potrzebę dodatkowych środków w celu zmniejszenia hałasu podwodnego spowodowanego wzmożoną żeglugą we wrażliwym regionie Arktyki – dodał.

Ankieta przeprowadzona w branży żeglugi handlowej wykazała, że ​​bardzo niewiele statków korzystało z wytycznych z 2014 r. Stwierdzono, że ​​największą przeszkodą w ich przyjęciu był fakt, że miały one jedynie charakter rekomendacyjny. Podczas SDC 8 w styczniu 2022 r. grupa robocza potwierdziła ustalenia, że stanowiło to kluczową barierę ograniczającą ich skuteczną, powszechną implementację.

– Obowiązek stosowania wytycznych IMO, które do tej pory były ignorowane, musi teraz spocząć na państwach członkowskich i branży żeglugowej – powiedziała Sarah Bobbe, kierownik programu ds. Arktyki w firmie Ocean Conservancy. – Przyszłe prace IMO w zakresie hałasu podwodnego muszą obejmować wprowadzenie obowiązkowych środków, takich jak przyjęcie limitów emitowanego przez statki hałasu podwodnego  dodała Bobbe. – Oprócz środków globalnych konieczne będą jeszcze bardziej rygorystyczne środki regionalne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia akustycznego ze statków na obszarach takich jak Arktyka.

Szkodliwość hałasu podwodnego

Dla wielu organizmów morskich dźwięk jest najważniejszym środkiem komunikacji. Pod wodą widzenie jest bardzo ograniczone, a bez dobrego słuchu podstawowe funkcje, takie jak nawigacja, znajdowanie zdobyczy i partnerów, mogą być utrudnione. Ma to szczególne znaczenie dla ssaków morskich.

Arktyka przez długi czas była prawie wolna od antropogenicznych dźwięków, ale wraz ze zwiększoną działalnością człowieka Ocean Arktyczny z każdym rokiem staje się coraz bardziej hałaśliwy. Ważnym źródłem ciągłego hałasu podwodnego jest żegluga, a dokładniej śruby napędowe i silniki. Ze względu na ekspansję branży żeglugowej w ciągu ostatnich kilku dekad, hałas podwodny staje się coraz większym problemem, przyczyniając się do poważnego wpływu na ekosystem Arktyki. Szereg gatunków arktycznych, w tym wieloryby narwali i bieługi, jest szczególnie wrażliwych na hałas antropogeniczny.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.