• <
escort_980x120_gif_2020

Na terenie farmy morskiej Sofia zostanie zastosowana nowatorska technika monitorowania ptaków

04.09.2021 08:23 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Na terenie farmy morskiej Sofia zostanie zastosowana nowatorska technika monitorowania ptaków

Partnerzy portalu

Na terenie farmy morskiej Sofia zostanie zastosowana nowatorska technika monitorowania ptaków - GospodarkaMorska.pl
Fot. Sofia Offshore Wind Farm

Sofia będzie pierwszą brytyjską morską farmą wiatrową, w której do badań ornitologicznych przed rozpoczęciem budowy wykorzystany zostanie jeden samolot wykonujący zarówno pomiary z wykorzystaniem technologii LiDAR (Light Detection and Ranging), jak i tradycyjne cyfrowe pomiary lotnicze.

Dwie brytyjskie firmy konsultingowe - eksperci w dziedzinie pomiarów lotniczych APEM i konsultanci ornitologiczni NIRAS - zostali zaangażowani przez spółkę Sofia Offshore Wind Farm, należącą w 100 proc. do niemieckiego RWE, do opracowania Planu Monitoringu Ornitologicznego i przeprowadzenia innowacyjnych prac, które są obecnie postrzegane jako najdokładniejszy i najbardziej precyzyjny sposób pomiaru wysokości przelotu ptaków morskich na morzu.

Dwanaście badań zostanie przeprowadzonych w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,4 GW na obszarze Dogger Bank pod koniec 2023 roku – czytamy w komunikacie RWE. Badania dotyczyć będą przede wszystkim mew w sezonie lęgowym, choć zbierane będą również dane na temat innych gatunków ptaków i ssaków morskich.

Dwa samoloty dostarczone przez brytyjską firmę lotniczą Ravenair będą wyposażone w sprzęt LiDAR i cyfrową kamerę wysokiej rozdzielczości firmy APEM w celu przechwytywania danych i obrazów ptaków i ssaków morskich. Dzięki jednoczesnemu zbieraniu danych o wysokości i obrazów, poszczególne lecące ptaki mogą zostać dopasowane do punktów LiDAR, co pozwoli na znacznie dokładniejsze rejestrowanie ich wysokości lotu niż za pomocą innych dostępnych metod.

LiDAR w offshore wind

Podczas gdy LiDAR jest dobrze znaną technologią używaną do mapowania topografii, tworzenia modeli 3D, a nawet do obliczania prędkości wiatru, zastosowanie tej technologii do pomiaru wysokości ptaków w locie nad powierzchnią morza jest zarówno nowatorskie, jak i pionierskie dla badań przedbudowlanych w morskiej energetyce wiatrowej. LiDAR zainstalowany na samolocie badawczym może określić wysokość przelatujących ptaków z dokładnością do jednego metra nad powierzchnią morza i szybko objąć duże obszary otwartych siedlisk.
Ta połączona metoda LiDAR i fotografii cyfrowej umożliwia rejestrację i analizę wysokości i kierunku lotu, klas wiekowych, rozmieszczenia i liczebności ptaków, dostarczając wielu informacji dla projektu, a także dla szerszego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Zespół zbada również możliwości wykorzystania tej techniki do szacowania prędkości lotu ptaków morskich.

Wszystkie dane zostaną udostępnione publicznie dla dalszych strategicznych projektów badawczych, które pomogą ornitologom, deweloperom i organom regulacyjnym lepiej zrozumieć, w jaki sposób ptaki wchodzą w interakcje z farmami wiatrowymi, a w szczególności z turbinami wiatrowymi. Kolizje z turbinami mogą powodować śmiertelność ptaków, co jest jednym z głównych potencjalnych skutków oddziaływania morskich farm wiatrowych na populacje ptaków morskich.

W trakcie procesu uzyskiwania pozwoleń w Sofii przeprowadzono modelowanie ryzyka kolizji w celu oszacowania prawdopodobieństwa zderzenia ptaka z turbiną wiatrową. Wysokość lotu była kluczowym parametrem w tym modelowaniu, a im dokładniejsze dane wejściowe, tym mniej niepewności będzie występować w przyszłym modelowaniu przed wydaniem zgody na budowę morskiej farmy wiatrowej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.