• <
gryfia_70lat

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej PGZ Stocznia Wojenna realizuje projekty dla MW RP pełną parą [foto]

sons

19.06.2020 11:28 Źródło: PGZSW
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Mimo trudnej sytuacji epidemicznej PGZ Stocznia Wojenna realizuje projekty dla MW RP pełną parą [foto]

Partnerzy portalu

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej PGZ Stocznia Wojenna realizuje projekty dla MW RP pełną parą [foto] - GospodarkaMorska.pl

Głównymi projektami realizowanymi obecnie przez PGZ Stocznię Wojenną są trzy duże naprawy główne-dokowe OORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, „Kościuszko” i „Arctowski” zakontraktowane odpowiednio 8 marca (pierwszy) i 24 marca (dwa następne okręty) 2019r. W przeciwieństwie do innych, przejętych po Stoczni Marynarki Wojennej projektów remontowych na rzecz Marynarki Wojennej te trzy projekty są realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami i wszystkie okręty powinny opuścić PGZ SW do końca bieżącego roku – nawet obostrzenia związane z COVID-19 nie spowolniły prac Stoczni i w tym trudnym okresie praca przy ulicy Śmidowicza wre. Obecnie na tych trzech jednostkach pracuje ponad 600 osób bezpośredniej produkcji – pracowników stoczni i szerokiego grona firm kooperujących, w tym wysoko wyspecjalizowanych podmiotów zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Już na wstępie należy zaznaczyć, że wspominane pojęcie naprawy głównej-dokowej oznacza w praktyce zakres prac niewiele mniejszy niż w wypadku nowej budowy. Zakres zakontraktowanych prac na wszystkich trzech jednostkach jest bardzo szeroki i dodatkowo w wyniku weryfikacji rozszerzał się on o kolejne elementy. Jednocześnie harmonogram realizacji tych projektów był od początku bardzo napięty, a opóźnienia (zwłaszcza w wypadku Czernickiego, o czym szerzej poniżej) niedopuszczalne – PGZ Stocznia Wojenna pokazuje jednak, że staje na wysokości zadania i potwierdza swoją rolę odpowiedzialnego partnera Marynarki Wojennej.

„Czernicki” zacumował do nabrzeża PGZ SW już 14.03.2019 roku celem natychmiastowego rozpoczęcia prac. Zgodnie z podpisaną Umową naprawa okrętu miała trwać 465 dni, co świetnie obrazuje z jak szerokim przedsięwzięciem mamy tutaj do czynienia. Umowa przewidywała między innymi remont silników głównych, agregatów okrętowych, wymianę agregatu zasilania awaryjno-portowego, prace konserwacyjno-malarskie, wymianę elementów poszycia, modyfikację systemu wentylacji i klimatyzacji, wymianę instalacji wodnej, remont instalacji hydraulicznej. Dodatkowo przewidziano także naprawę oraz wykonanie nowej powłoki lądowiska tak, aby dostosować ją do wymogów bezpieczeństwa lotów, a także wykonanie nowej aranżacja pomieszczeń dla zespołu dowodzenia siłami przeciwminowymi w celu dopasowanie jej do aktualnych wymagań związanych z prowadzeniem skomplikowanych operacji przeciwminowych. Wykonano także kompletny remont pomieszczeń socjalno-bytowych wraz z wymianą wyposażenia. Najtrudniejszym wyzwaniem było i jest wymiana 100% okablowania za wyjątkiem systemu obrony biernej okrętu. Proces ten aktualnie jest na ukończeniu dzięki czemu okręt będzie posiadał nowoczesną instalację elektryczną wraz z tablicami rozdzielczymi oraz aparatami elektrycznymi.

Należy wspomnieć, że pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienia w dostawie podzespołów dla remontowanej jednostki, co wiązało się z pewnymi utrudnieniami dla Stoczni. Mimo tych niedogodności po około roku spędzonym na stanowisku lądowym „Czernicki” został ponownie zwodowany w połowie kwietnia. Aktualnie rozpoczyna się najtrudniejszy etap projektu, czyli próby zdawczo-odbiorcze, które potwierdzą, czy proces naprawy, jakiemu poddany został tak skomplikowany system walki, jakim jest okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej został prawidłowo wykonany. Warto tutaj podkreślić, że projekt ten jest realizowany zgodnie z harmonogramem, a w ostatnim czasie na jednostce dobowo pracowało nawet ponad 300 pracowników działających na trzy zmiany. Dla Stoczni projekt ten ma szczególne znaczenie, ponieważ ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” ma od początku 2021 roku pełnić dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO – przygotowując zgodnie z planem okręty MW RP do takich zadań, PGZ SW realizuje swoją misję jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera morskiego rodzaju sił zbrojnych.

Także na dwóch pozostałych okrętach znajdujących się w PGZ Stoczni Wojennej prowadzone są intensywne prace mające na celu dostarczenie MW RP tych okrętów w założonych terminach. Przy ORP „Generał Tadeusz Kościuszko” zakres prac również był szeroki i obejmował przede wszystkim prace w siłowni, kadłubowe, a także przegląd systemów sonarowych. Podczas swojego pobytu w Stoczni jedna z dwóch polskich fregat typu OHP znajduje się na doku pływającym należącym do PGZ SW, ale w czerwcu planowane jest jej wydokowanie w celu prowadzenia dalszych prac przy nabrzeżu – następnie okręt wróci jeszcze na dok, aby niedługo potem rozpocząć próby. Warto podkreślić, że przy prowadzonych pracach PGZ Stocznia Wojenna współpracuje z amerykańską stocznią VIGOR Industrial (ex. Todd Pacific Shipyards) w Seattle, w której okręt został zbudowany – nasi amerykańscy partnerzy zapewniają nam bardzo cenne wsparcie doradcze. Na ORP „Arctowskim” zamawiający zdecydował się na całkowitą wymianę wyposażenia na okręcie i podniesienie standardu warunków dla załogi, co wiązało się z koniecznością demontażu i usunięcia praktycznie całego wyposażenia okrętu, włącznie z całym okablowaniem. Dodatkowo w ramach projektu dokonano wymiany agregatu pomocniczego i prowadzono szerokie prace związane z naprawą systemów elektromagnetycznych, a także złożone prace kadłubowe związane z modernizacją części rufowej okrętu i montażem nowych urządzeń dźwigowych. Modernizacja okrętu stała się także okazją do wykorzystania nawiązanej na początku tego roku współpracy z kanadyjską firmą OSI, ponieważ na okręcie będzie instalowany nowy system WECDIS (wojskowy system nawigacyjnych map elektronicznych).

Jak widać chociaż w Stoczni nie powstaje obecnie żaden nowy okręt dla polskiej Marynarki Wojennej, to Spółka nie ustaje w swojej pracy na rzecz morskiego rodzaju sił zbrojnych – naszego partnera. W oczekiwaniu na nowe zlecenia cała załoga PGZ SW pracuje nad tym, aby utrzymywać w gotowości obecnie eksploatowane okręty i należy podkreślić, że nie wliczając trudnych projektów przejętych z dobrodziejstwem inwentarza po Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej projekty realizowane są w PGZ SW zgodnie z planem i przy zachowaniu bardzo wysokich standardów jakości.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.