• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

MKiŚ: rusza projekt ochrony torfowisk i mokradeł

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie MKiŚ: rusza projekt ochrony torfowisk i mokradeł

Partnerzy portalu

Rusza ogólnopolski projekt ochrony torfowisk i mokradeł, którego celem jest poprawa stanu m.in. bagien i terenów podmokłych - poinformowało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na realizację programu przewidziano 22 mln euro ze środków unijnych oraz 13 mln euro z NFOŚiGW.

Jak wskazano w komunikacie, we wtorek odbyła się inauguracyjna konferencja Wetland Green Life, czyli ogólnopolskiego projektu ochrony torfowisk i mokradeł. Rząd reprezentowała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, sprawująca również funkcję Głównego Konserwatora Przyrody.

Wetlands Green Life to projekt finansowany ze środków unijnego programu LIFE (22 mln euro) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 mln euro). Jego celem - jak wskazano - jest odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury.

"Niezwykle istotnym elementem programu Wetlands Green Life jest jego aspekt edukacyjny, czyli przybliżenie zagadnień związanych z ochroną i odtwarzaniem bioróżnorodności bagiennej flory i fauny oraz funkcji, jaką tereny podmokłe pełnią w obliczu zmian klimatycznych, ma charakter priorytetowy" – mówiła cytowana w informacji wiceminister.

Program przewiduje między innymi realizację ogólnodostępnych filmów o tematyce przyrodniczej, które będą prezentowane podczas spotkań plenerowych oraz na platformach streamingowych. Równie istotnym elementem będzie wykorzystanie technologii mobilnych oraz inne nowoczesnych rozwiązań umożliwiających dotarcie z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców

Golińska powiedziała, że efektem realizacji programu, będzie stworzenie warunków do wdrożenia Priorytetowych Ram Działań na obszarach podmokłych sieci Natura 2000 oraz Zielonej Infrastruktury w Polsce. "Najistotniejszymi elementami projektu będą działania ochrony czynnej mające doprowadzić do polepszenia stanu bagien, torfowisk i terenów podmokłych, oraz inicjatywy edukacyjne zwiększające powszechną świadomość roli, jaką tereny podmokłe odgrywają w powstrzymywaniu zmian klimatycznych i gospodarce wodnej, na poziomie lokalnym i globalnym" – dodała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Budżet projektu przewiduje również finansowanie dla inicjatyw oddolnych i lokalnych związanych z polepszeniem stanu bagien i torfowisk do współpracy zaproszone są organizacje pozarządowe, samorządy oraz wszystkie te organizacje, którym los polskich mokradeł nie jest obojętny. Okres realizacji wszystkich prac i działań składających się na projekt Wetlands Green Life przewidziany jest na 10 lat - podał resort.

Fot. Depositphotos

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.