• <

III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni o wyzwaniach w sytuacjach kryzysowych

ew

22.07.2020 13:12 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni o wyzwaniach w sytuacjach kryzysowych

Partnerzy portalu

III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni o wyzwaniach w sytuacjach kryzysowych - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

Podczas tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju, która odbędzie się 24-25 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni eksperci wezmą udział w dziesiątkach debat poruszających kluczowe zagadnienia związane z rozwojem rodzimej gospodarki. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią Koronawirusa nie zabraknie również rozmów ściśle związanych z obecną sytuacją ekonomiczną  Polski. Poruszone zostaną takie kwestie jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu, wsparcie MŚP w sytuacjach kryzysowych, programy osłonowe oraz uniezależnienie gospodarki od produkcji zewnętrznej.

Sytuacja związana z epidemią jak w soczewce pokazała, że w momentach ekstremalnych państwo polskie może liczyć wyłącznie na podmioty dysponujące rodzimym kapitałem. Doskonałym przykładem jest fakt przeznaczenia przez Spółki Skarbu Państwa dziesiątek milionów złotych ze swoich bieżących budżetów na wsparcie placówek ochrony zdrowia. Z tego względu podczas tegorocznej odsłony konferencji nie zabraknie dyskusji odnośnie znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach kryzysowych.

Poruszona zostanie również problematyka wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które najdotkliwiej odczuwają skutki kryzysów gospodarczych. Eksperci podkreślają, że specyfika takich przedsiębiorstw wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ firmy tej wielkości z powodu ograniczonych zasobów finansowych są szczególnie narażone na negatywne następstwa ewentualnego kryzysu. Niemniej z uwagi na ich większą elastyczność mogą z powodzeniem poradzić sobie z sytuacją kryzysową przy odpowiednim przygotowaniu oraz dzięki wsparciu systemowemu ze strony państwa.

Prelegenci pochylą się również nad kwestią dywersyfikacji produkcji krajowej, która z jednej strony w sytuacjach kryzysowych warunkuje przetrwanie, a nawet może się przyczynić do  wzrostu siły przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak wiąże się z nią wiele zagrożeń wynikających ze zwiększonych kosztów koordynacji związanych ze zmianami. Jako przykłady modelowej dywersyfikacji produkcji w dobie kryzysu pandemicznego mogą posłużyć polskie podmioty gospodarcze. PKN Orlen zaledwie w kilka dni przestawił się na produkcję płynu dezynfekcyjnego, podobne działania podjął także KGHM.  Wiele zakładów zadeklarowało przygotowanie maseczek ochronnych oraz specjalistycznych kombinezonów. LOT z kolei realizował program #PowrótDoDomu umożliwiając  20 tysiącom Polaków powrót do kraju, gdy większość krajów na świecie pozamykała swoje granice.

Ważnym tematem będzie również uniezależnienie gospodarki od produkcji zewnętrznej. Funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych oparte było dotychczas o surowce i półprodukty, które w dużym stopniu importowano z Chin. Pandemia bardzo szybko uwidoczniła słabe punkty takiej sytuacji. Eksperci wspólnie zastanowią się nad potencjałem jaki niesie skrócenie łańcuchów dostaw i przeniesienie produkcji do Europy oraz nad wyzwaniami stojących przed Polskimi, Europejskimi  i światowymi przedsiębiorstwami związanymi z nową sytuacją po pandemii.
„W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone.” – Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju.

Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie  www.wizjarozwoju.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  Partner plus – Węglokoks S.A. oraz Partnerzy: Fundacja Promocji Rozwoju oraz SAP Polska.  Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.