• <
escort_980x120_gif_2020

Europejscy armatorzy apelują o fundusze sektorowe w ramach EU ETS

04.11.2021 21:25
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Europejscy armatorzy apelują o fundusze sektorowe w ramach EU ETS

Partnerzy portalu

Europejscy armatorzy apelują o fundusze sektorowe w ramach EU ETS - GospodarkaMorska.pl
Fot. Navingo

W nowym dokumencie strategicznym europejscy armatorzy poparli utworzenie specjalnego funduszu w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w celu ustabilizowania ceny produkcji dwutlenku węgla.

Dokument programowy dotyczący EU ETS ECSA został opublikowany 2 listopada przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA). ECSA uważa również, że wszelkie dochody generowane w ramach EU ETS powinny zostać wykorzystane na wsparcie finansowe projektów badawczo-rozwojowych i powinny przyczynić się do zmniejszenia różnicy cen między paliwami czystszymi a konwencjonalnymi.

– Chociaż naszą pierwszą preferencją jest zawsze międzynarodowa regulacja dotycząca żeglugi na poziomie IMO, sektor powinien wnieść swój sprawiedliwy udział w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego również na poziomie UE – skomentował Claes Berglund, prezes ECSA.

– ECSA opowiada się za utworzeniem specjalnego funduszu w ramach EU ETS w celu ustabilizowania ceny emisji dwutlenku węgla, co jest szczególnie ważne dla wielu firm z sektora MŚP zajmujących się żeglugą. Co ważne, generowane przychody powinny wspierać upowszechnianie czystych paliw – dodał.

– Zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” do żeglugi ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dalszych działań w zakresie efektywności i dla wprowadzenia czystych paliw w tym sektorze. ECSA popiera to, że operator komercyjny powinien ponosić koszty EU ETS. Prawo powinno nakładać na podmiot odpowiedzialny za decyzje mające wpływ na emisje CO2 ze statku koszty związane z wdrożeniem EU ETS w kontekście porozumienia umownego – powiedział Sotiris Raptis, pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego ECSA.

Europejscy armatorzy proponują wprowadzenie prawnie wiążącego wymogu w artykułach wniosku dotyczącego EU ETS. Taki wymóg powinien przewidywać przeniesienie kosztów systemu z przedsiębiorstw żeglugowych na operatorów komercyjnych.

ECSA reprezentuje 19 krajowych stowarzyszeń armatorów z siedzibą w UE i Norwegii. Europejscy armatorzy kontrolują 39,5% światowej floty handlowej, wnoszą 149 miliardów euro rocznie do PKB UE i zapewniają 2 milionom ludzi karierę zarówno na pokładzie, jak i na lądzie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.