• <

Znaczenie Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w dzisiejszej gospodarce

ew

14.04.2020 09:04 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Znaczenie Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w dzisiejszej gospodarce

Partnerzy portalu

Znaczenie Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w dzisiejszej gospodarce - GospodarkaMorska.pl

Obserwacja wydarzeń z jakimi zmaga się aktualnie świat, takich jak epidemie oraz globalne ocieplenie, skłania do refleksji nad społeczną odpowiedzialnością biznesu, która powinna skutecznie łączyć takie elementy jak ekonomia, etyka i ekologia. Zagadnienie to szerzej poruszone zostanie podczas tegorocznej konferencji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Poświęcony zostanie mu oddzielny panel dyskusyjny pt.: „W jaki sposób społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest poprzez partycypację pracowników na gruncie polskim?”.

W praktyce Społeczna Odpowiedzialność Biznesu czyli CSR ( od ang. corporate social responsibility) realizowana jest w ramach procesu gospodarowania zasobami konkretnej organizacji w dwóch wymiarach: zewnętrznym oraz wewnętrznym. Aktywność zewnętrzna skierowana jest głównie na klientów, kontrahentów, inwestorów oraz lokalne społeczności i ma na celu tworzenie pozytywnego wizerunku firmy podnosząc tym samym jej przewagę konkurencyjną oraz uzyskanie możliwości realnego wpływu na otoczenie. Przede wszystkim chodzi jednak o poprawę funkcjonowania lokalnej społeczności oraz pozytywny wpływ na rozwój regionu, co z kolei rzutuje na powodzenie firmy w dalszej perspektywie. Aktywność wewnętrzna dotyczy działań skierowanych na pracowników i podnoszenie ich zaangażowania oraz efektywności pracy poprzez profity nieekonomiczne umożliwiające samorealizację oraz rozwój zawodowy. Spektrum takich działań jest rozległe. Mogą być one realizowane przez wolontariat pracowniczy, karty lojalnościowe, dostęp do szkoleń. Nie mniej istotne jest również zapewnienie środowiska pracy przyjaznego pod względem stworzenia atmosfery opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji. Kładziony jest również akcent na ekologiczne rozwiązania takie jak energooszczędność, eko aranżacje przestrzeni, minimalizacja dokumentacji fizycznej oraz zachęcanie pracowników do udziału w inicjatywach mających charakter pro-środowiskowy. CRS jest zatem procedurą, na wdrożeniu której każda ze stron może zyskać.

- Bycie firmą społecznie odpowiedzialną oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego -tłumaczy Agata Opolska-Bielańska, dr nauk ekonomicznych Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz moderatorka panelu ujmującego tematykę CSR podczas tegorocznej edycji gdyńskiego forum.

Obecna sytuacja na świecie pokazuje, że społeczna odpowiedzialność biznesu będzie odgrywać coraz bardziej kluczową rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu gospodarki.

Jakie działania powinny podjąć w tym kontekście polskie firmy? O tym eksperci będą rozmawiać już 22 czerwca w Gdyni.

Na chwilę obecną oficjalnie potwierdzonym Partnerem Głównym Forum Wizja Rozwoju jest Fundacja KGHM, Partnerem Strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Grupa KGHM od dawna stawia na wdrażanie programów CSR przyjaznych środowisku i zdrowiu.

Więcej aktualnych informacji na temat Forum: www.wizjarozwoju.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.