• <

UE jako całość odpowiada na kryzys kwotą 3,4 biliona euro

ew

20.04.2020 13:36 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska UE jako całość odpowiada na kryzys kwotą 3,4 biliona euro

Partnerzy portalu

UE jako całość odpowiada na kryzys kwotą 3,4 biliona euro - GospodarkaMorska.pl

Odpowiedź UE i wszystkich państw członkowskich na kryzys wywołany pandemią koronawirusa przekracza kwotę 3 bilionów euro, z czego największa część to środki krajowe mające zapewnić płynność przedsiębiorstwom - wynika z szacunków Komisji Europejskiej.

"UE wykorzystuje nowe i istniejące narzędzia, aby udostępnić środki potrzebne na szybką, mocną i skoordynowaną odpowiedź na pandemię koronawirusa. Całkowita suma, jaka dotychczas została zmobilizowana, wynosi 3,4 biliona euro" - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Marta Wieczorek.

2,4 bln (2450 miliardów) euro to krajowe środki mające zapewnić płynność przedsiębiorstwom. Nie są to jednak pieniądze z budżetów, ale programy zatwierdzone na podstawie uelastycznionych na czas kryzysu ram prawnych dotyczących pomocy państwa.

Wśród nich jest np. polskie działanie, którego celem jest udzielanie gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będą mogły z tego korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki. Celem jest ograniczanie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem kredytów firmom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Wartość tego programu to 22 mld euro.

Z informacji zebranych przez Komisję wynika, że z budżetów krajów członkowskich na walkę z kryzysem wyasygnowano 330 mld euro. Było to możliwe dzięki zastosowaniu klauzuli odstępstwa w ramach paktu stabilności i wzrostu, co umożliwia rządom większe zadłużanie się bez oglądania się na reguły dyscypliny finansowej UE.

Kolejne 100 miliardów euro to inicjatywa SURE na finansowanie programów, które mają chronić miejsca pracy. W jej ramach dzięki gwarancjom z państw członkowskich KE ma pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych i przekazać je stolicom. Program stosowany był m.in. przez Niemcy w czasie poprzedniego kryzysu. Dzięki niemu przedsiębiorcy dostają środki na pokrycie wynagrodzeń pracowników, których normalnie musieliby zwolnić lub którym musieliby obniżyć liczbę godzin pracy.

Z danych Komisji wynika, że bezpośrednie wsparcie z budżetu UE ma wynieść 70 mld euro. Te pieniądze pójdą na wsparcie systemów opieki zdrowotnej, pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, a także na badania oraz pomoc krajom spoza UE.

Ponad 200 miliardów euro ma zostać zmobilizowane przez Europejski Bank Inwestycyjny na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm. Decyzje w tej sprawie podjęli na niedawnym spotkaniu unijni ministrowie finansów.

Dodatkowo 240 miliardów euro ma być dostępne na wsparcie kryzysowe w związku z pandemią w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Środki te mają iść na pokrycie bezpośrednich i pośrednich kosztów opieki zdrowotnej. Fundusze z EMS będą dostępne tyko dla krajów strefy euro.

"Liczby pokazują, że UE jest w pełni zaangażowana, żeby zrobić wszystko, co będzie trzeba, aby chronić obywateli i złagodzić negatywne społeczno-ekonomiczne konsekwencje koronawirusa. Oczywiście spodziewamy się, że te liczby będą się zmieniać w nadchodzących tygodniach i miesiącach" - zaznaczyła rzeczniczka.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.