• <
urząd_morski_gdynia_2021

Polski Rejestr Statków ma nowy zarząd

pc/PRS

13.08.2019 10:41 Źródło: własne
Polski Rejestr Statków ma nowy zarząd - GospodarkaMorska.pl

Polski Rejestr Statków ma nowy zarząd. Na stanowisko prezesa zarządu powołano ponownie Andrzeja Madejskiego, członkiem zarządu, jak w poprzedniej kadencji, pozostaje natomiast Dariusz Rudziński. Jak podaje PRS, przed zarządem VIII kadencji bardzo pracowite miesiące i lata. Będzie to czas zwiększania konkurencyjności oraz wzmacniania pozycji PRS.

– Będziemy się cały czas rozwijać, poprawiać nasze funkcjonowanie i wachlarz usług oraz naszą dostępność na rynku. W dalszym ciągu będziemy również udoskonalać i tworzyć istotne przepisy oraz wprowadzać standardy w obszarach, które nie są objęte wymaganiami umożliwiającymi ich bezpieczne funkcjonowanie – mówi Andrzej Madejski, prezes PRS.

– Oprócz ciągłego rozwoju sposobu sprawowania nadzorów okrętowych, podejmiemy działania wspierające okrętownictwo i żeglugę w poprawie bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz działania zmierzające do redukcji emisji CO2. Skoncentrujemy się także na idei autonomii statków, która przyciąga coraz szerszą uwagę polskiej i światowej gospodarki morskiej. Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną i jako takie nie może być postrzegane tylko w kategoriach handlowych. Z tego też względu uważamy, że każdy posiadający odpowiedni zasób wiedzy i kompetencji może wnosić swój wkład w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i ochronę środowiska. Dla PRS podejmowanie wysiłków w tym celu jest czymś oczywistym, liczymy również na współpracę zainteresowanych stron – przekonuje Dariusz Rudziński, członek zarządu PRS.

Nowy zarząd VIII kadencji powołano 24 lipca 2019 r. na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki.

PRS zapewnia, że dołoży starań, w celu rozwoju dodatkowych obszarów, które na przestrzeni lat stały się równie ważnymi gałęziami działalności rejestru, i które w znaczący sposób podnoszą kompleksowość jego usług jako instytucji publicznej. To m.in. wykonywanie niezależnego nadzoru nad dużymi inwestycjami związanymi z bezpieczeństwem energetycznym – systemami magazynowania i przesyłu mediów energetycznych, takich jak gaz, ropa, produkty ropopochodne, a także z wydobyciem węglowodorów spod dna morskiego (offshore) oraz morskimi farmami wiatrowymi.

Niedalekim celem PRS jest także rozszerzenie oferty usług certyfikacji wyrobów i osób na zgodność z wymaganiami UE na nowe rynki zagraniczne. W dalszym ciągu rejestr będzie też zwiększać pakiet akredytowanych programów, które przyczynią się do jak najlepszej i kompleksowej realizacji usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, opartych na normach ISO.

W planach PRS jest także zwiększenie transferu wiedzy z Polskiego Rejestru Statków do biur projektowych oraz stoczni. Rejestr będzie kontynuował ścisłą współpracę na polu rozwojowo-badawczym z ośrodkami naukowo-akademickimi.

PRS ufa, że jego głównymi atutami będą nadal wysoka jakość oferowanych usług, elastyczność funkcjonowania i szybkość reakcji na zmieniające się realia rynkowe. Niewątpliwie i jak zawsze priorytetowa będzie dla rejestru również dbałość o wiarygodność i zaufanie do PRS jako instytucji, której celem jest zapewnianie bezpieczeństwa i jakości przedsięwzięć partnerów biznesowych, a także innych zainteresowanych stron, oraz zapewnienie komfortu pracy pracownikom.

***

Andrzej Madejski – absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz studiów menadżerskich Executive MBA, a także programu Post MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od początku swojej kariery ściśle związany z przemysłem morskim. Pierwsze kroki zawodowe rozpoczął od pracy na statkach, głównie na jednostkach związanych z przemysłem wydobywczym (offshore). Od 2007 do 2016 roku związany był z jednym z największych towarzystw klasyfikacyjnych na świecie, w którym był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie i nadzór nad realizacją projektów wykonywanych dla potrzeb morskiego przemysłu wydobywczego, zarówno w kraju, jak i za granicą. W latach 2011-2012 był członkiem międzynarodowego zespołu, który w kooperacji z koreańską stocznią DSME nadzorował projekt budowy nowej generacji konstrukcji platformy wiertniczej w Kazachstanie. W 2016 roku został pierwszy raz powołany na stanowisko prezesa zarządu Polskiego Rejestru Statków. Z dniem 24.07.2019 roku został powołany na kolejną, drugą kadencję i objął ponownie tę samą funkcję.

Dariusz Rudziński – absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych z zarządzania finansami przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Przed rozpoczęciem kariery w PRS, w 1996 r. pracował na statkach jako oficer wachtowy, następnie był oficerem portu w Kapitanacie Portu w Gdańsku. W PRS początkowo pracował jako inspektor terenowy, wkrótce awansował na stanowisko kierownika placówki PRS w Gdańsku (1998) i dyrektora oddziału w Pireusie (2000), a następnie objął stanowisko dyrektora handlowego PRS (2002). Był odpowiedzialny za ustanowienie oddziałów i spółek zależnych PRS, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Chinach, Danii. Od lipca 2013 roku, z ramienia PRS, jest członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), najwyższego organu kierującego pracami tego ważnego dla globalnej gospodarki morskiej stowarzyszenia. W 2013 roku został powołany na prezesa zarządu PRS VI kadencji. W 2016 roku objął stanowisko członka zarządu PRS VII kadencji i funkcję tę kontynuuje w aktualnie rozpoczynającej się VIII kadencji.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40237,00 $ tona 0,15% 24 lis
 Cynk 3429,00 $ tona 0,23% 24 lis
 Aluminium 2698,00 $ tona 0,30% 24 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.