• <

PE: konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna rozpocząć się na jesieni

Strona główna Prawo, polityka PE: konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna rozpocząć się na jesieni
PE: konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna rozpocząć się na jesieni - GospodarkaMorska.pl

sons

19.06.2020 Źródło: PAP

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji wezwał instytucje Unii Europejskiej do zorganizowania jak najszybciej Konferencji w sprawie przyszłości Europy i wskazał jako termin inauguracji jesień bieżącego roku.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, organizowana przez PE, Radę UE i Komisję Europejską, miała rozpocząć się w maju i trwać dwa lata.

Europarlament opowiada się za tym, aby obywatele ze wszystkich środowisk, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym były zaangażowane w określanie priorytetów UE, które odzwierciedlają oczekiwania obywateli.

Ponadto eurodeputowani kładą nacisk na otwarty udział obywateli, co określałoby zakres samej konferencji. Dotyczy to m.in. wyraźnego zobowiązania trzech głównych instytucji unijnych do przeprowadzenia istotnych reform w Unii, zgodnych z oczekiwaniami obywateli, potencjalnie obejmujących rewizję traktatów UE.

PE w czwartkowej rezolucji wezwał Radę UE do "niezwłocznego przedstawienia stanowiska w sprawie formatu i organizacji konferencji.

W rezolucji przyjętej 528 głosami za, przy 124 przeciw i 45 wstrzymujących się, PE stwierdza, że "10 lat po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, 70 lat po deklaracji Schumana i w kontekście pandemii COVID-19, nadszedł czas na ponowną weryfikację Unii". Eurodeputowani dodają, że "liczba znaczących kryzysów, przez jakie przeszła Unia, pokazuje, iż reformy instytucjonalne i polityczne są potrzebne w wielu obszarach zarządzania".

Europarlament podtrzymuje również swoją rezolucję ze stycznia, w której podkreśla, że głosy obywateli powinny znaleźć się w centrum dyskusji na temat sposobów sprostania wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym, co nie było przewidziane w Traktacie Lizbońskim.

Biorąc pod uwagę, że konferencja została opóźniona z powodu pandemii koronawirusa, eurodeputowani wzywają dwie pozostałe instytucje UE do "zaangażowania się w negocjacje w celu znalezienia wspólnego porozumienia (...) przed przerwą letnią". Chociaż PE z zadowoleniem przyjmuje "gotowość Komisji do szybkiego działania", "wyraża ubolewanie, że Rada nie zajęła jeszcze stanowiska".

Koncepcja przedstawiona przez KE przewiduje, że trzy instytucje unijne (KE, PE i Rada UE) miałyby wypracować wspólną deklarację i w ten sposób zdefiniować ostatecznie koncept, strukturę i cele konferencji o przyszłości Europy. W całym procesie rolę do odegrania miałyby też parlamenty narodowe i regionalne, które organizowałyby część wydarzeń u siebie.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.