• <

Nie będzie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku? Kancelaria Premiera krytycznie o projekcie

Strona główna Prawo, polityka Nie będzie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku? Kancelaria Premiera krytycznie o projekcie
Nie będzie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku? Kancelaria Premiera krytycznie o projekcie - GospodarkaMorska.pl

ew

18.11.2019 Źródło: własne

Nie cichną ostre głosy sprzeciwu po ubiegłotygodniowej informacji o wszczęciu prac nad likwidacją Urzędu Morskiego w Słupsku i podziale jego kompetencji pomiędzy Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie. Jak sugeruje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lepszym pomysłem byłoby wdrożenie działań naprawczych w administracji morskiej.

Jak potwierdził Michał Kania, rzecznik prasowy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 1 stycznia 2019 roku jest planowaną datą usunięcia jednostki administracji morskiej w Słupsku. Przeciwko temu pomysłowi protestowali sami pracownicy, związki zawodowe, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy czy działacze Platformy. Teraz, swoje negatywne uwagi zgłosiła także Kancelaria Premiera RP w specjalnym piśmie skierowanym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosiła kilka uwag do dokumentu podkreślając, że proponowana zmiana jest sprzeczna z decentralizującym Polskę kierunkiem polityki rządu Mateusza Morawieckiego.

Jak czytamy w piśmie: "Uwagę zwraca brak szczegółowego uzasadnienia dla projektowanego zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie, iż zmiana „przyczyni się do bardziej efektywnego i sprawniejszego realizowania zadań administracji morskiej” wydaje się niewystarczające w odniesieniu do planowanej poważnej reorganizacji struktury terenowej administracji morskiej.

W uzasadnieniu należałoby także omówić skutki społeczno-gospodarcze zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku, gdyż – wbrew stanowisku projektodawcy – nie wydaje się, aby mające się odbyć na przestrzeni półtora miesiąca zniesienie urzędu administracji rządowej zatrudniającego kilkaset osób mogło nie wywołać żadnych skutków (zarówno w odniesieniu do możliwości niezakłóconego wykonywania zadań terenowej administracji morskiej w okresie przejściowym, ale także dla społeczności lokalnej).

Zaproponowane rozwiązanie, polegające na podzieleniu i włączeniu urzędu, w którym stwierdzono liczne nieprawidłowości, wynikające z wieloletnich zaniechań do dwóch pozostałych jednostek, których praca również nie była (w ocenie NIK) wolna od pomyłek, może powodować dużo większe trudności w realizacji ustawowych zadań - zarówno w części dotyczącej obszaru Urzędu Morskiego w Słupsku, jak i obszaru urzędów szczecińskiego i gdyńskiego."

Urząd Morski w Słupsku rozpoczął działalność w 1954 roku i zatrudnia obecnie 300 pracowników. Jego zasięg kompetencji obejmuje wybrzeża morskie w granicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, i kołobrzeskiego i część akwenu morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej wyznaczonej przez południki skrajnych powiatów. Do jego zadań należy administrowanie morzem zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym. Dotyczy to bezpieczeństwa portu i żeglugi, polityki portowej, ochrony środowiska morskiego na podległym terenie oraz ochrony i utrzymania brzegów morskich czy oznakowanie nawigacyjne dróg morskich.

Źródło:
własne
 Ropa brent 42,24 $ baryłka  -2,38% 22:53
 Cyna 17080,00 $ tona -2,15% 10 lip
 Cynk 2145,00 $ tona 0,61% 10 lip
 Aluminium 1639,00 $ tona -1,21% 10 lip
 Pallad 2001,70 $ uncja  0,24% 22:47
 Platyna 849,40 $ uncja  0,94% 22:53
 Srebro 19,46 $ uncja  1,99% 22:53
 Złoto 1804,70 $ uncja  0,17% 22:53

Dziękujemy za wysłane grafiki.