• <

Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie zostanie zmodernizowana

Strona główna Prawo, polityka Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie zostanie zmodernizowana
Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie zostanie zmodernizowana - GospodarkaMorska.pl

pc

01.02.2019 Źródło: własne

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie zostanie zmodernizowana. Urząd Morski ogłosił przetarg w tej sprawie. Termin składania ofert upływa 1 kwietnia tego roku.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót budowlanych oraz hydrotechnicznych w ramach modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Do jego zadań należeć będą: wykonie rozbiórek budynków i obiektów; przebudowa obiektów istniejących (głównie budynków); przebudowa basenu południowego (prace rozbiórkowe nabrzeży oraz ich odbudowa bez zmiany sposobu użytkowania); budowa nowych budynków i obiektów wraz z wykończeniem; budowa i przebudowa instalacji wewnętrznych i zewnętrznych; zagospodarowanie terenu wraz z placami i drogami wewnętrznymi. Dodatkowo, wykonawca musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Urząd Morski w Szczecinie wymaga takiego zorganizowania robót budowlanych, aby zapewnić ciągłość pracy Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Dotyczy to zarówno pracy pracowników Urzędu Morskiego, jak i maksymalnego zminimalizowania przestojów w pracy urządzeń systemów informatycznych oraz łączności światłowodowej – ze względu na bezpieczeństwo żeglugi statków.

O wyborze wykonawcy zadecydują: cena (60%), termin wykonania zamówienia (20%) oraz doświadczenie zawodowe (20%).

Prace budowlane mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia kontraktu. Minimalny termin wykonania zamówienia to 30 miesięcy.

Rozpoczęcie zlokalizowanej na terenie Szczecina inwestycji planowane jest na II/III kwartał 2019 r. Jej celami są usprawnienie i polepszenie warunków użytkowania obiektów i wykonywanych prac na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie związanych z administracją morską oraz zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej, jak również oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Roboty budowlane zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m”. Tor na długości ok. 62 km zostanie nie tylko pogłębiony, ale także poszerzony. Wykonane zostaną również mijanki oraz przebudowa skarp brzegowych. Dodatkowo będą pogłębione i poszerzone obrotnice statków, a oznakowanie nawigacyjne zostanie zmodernizowane i przystosowane do nowych warunków.

Jak podkreśla Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przedsięwzięcie to jest niezwykle ważne, ponieważ tor wodny Świnoujście-Szczecin prowadzi do szczecińskiego portu.

Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Na ten projekt Komisja Europejska zatwierdziła ponad 1,2 mld zł z funduszy unijnych.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 46,09 $ baryłka  3,97% 15:57
 Cyna 17958,00 $ tona 0,44% 3 sie
 Cynk 2286,00 $ tona -0,57% 3 sie
 Aluminium 1679,00 $ tona -0,36% 3 sie
 Pallad 2232,75 $ uncja  2,40% 15:56
 Platyna 993,45 $ uncja  3,38% 15:57
 Srebro 27,14 $ uncja  3,39% 15:57
 Złoto 2047,00 $ uncja  1,10% 15:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.