• <
nauta_2024

Wyjątkowy projekt NYK - statek napędzany roślinną biomasą

15.05.2024 13:18 Źródło: NYK
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Wyjątkowy projekt NYK - statek napędzany roślinną biomasą

Partnerzy portalu

Fot. NYK

Japońskie i brytyjskie firmy zawarły umowę w sprawie budowy innowacyjnego statku przeznaczonego do transportu biomasy, który jednocześnie sam będzie posiadał ekologiczny napęd. Wiąże się to z polityką Japonii celem uczynienia jej gospodarki zeroemisyjną, wolną od paliw kopalnych.

Biomasa odgrywa coraz większą rolę w przechodzeniu Japonii z wytwarzania energii z paliw kopalnych na niskoemisyjną i odnawialną energię elektryczną. Rośnie przy tym zapotrzebowanie kraju na pelety z biomasy, pozyskiwane głównie z Ameryki Północnej i składające się z pozostałości tartacznych i leśnych. Stąd wzrasta zapotrzebowanie na statki zajmujące się ich transportem, a przy tym ograniczenia wpływu na środowisko także z ich strony. Planowane przedsięwzięcie w związku z planowanym, ekologicznym masowcem do transportu biomasy ma obniżyć emisyjność transportu o 22%. Aktualnie pelety te są transportowane mniejszymi masowcami, które ze względu na ograniczony rozmiar zbiorników paliwa okazały się trudne do przestawienia na inne środki napędu, takie jak amoniak.

Protokół ustaleń między NYK, NYK Bulk & Projects Carriers (NBP), Tsuneishi Shipbuilding i Drax wiąże się z opracowaniem paliwa z biomasy, jak i technologii do stworzenia napędu, który znajdzie się na projektowanym masowcu. Współpraca wynika z faktu, że Drax produkuje pelety z biomasy zarówno w południowych Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. Firma od dawna współpracuje z NBP, który transportuje jej produkty do Japonii. Dzięki porozumieniu, które zostało podpisane w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Tokio, firmy będą początkowo prowadzić badania w celu stworzeniem rozwiązań w zakresie stworzenia m.in. pokładowej instalacji paliwowej na biomasę, która byłaby wymagana do zasilania biostatku. Cztery firmy badają, w jaki sposób można wykorzystać inne technologie odnawialne, aby zmniejszyć zarówno emisje, jak i koszty paliwa związane z transportem biomasy.

- Inicjatywa ta jest częścią długoterminowego celu NYK, jakim jest zerowa emisja netto gazów cieplarnianych do 2050 roku dla działalności oceanicznej NYK. Grupa NYK jest zobowiązana do zapewnienia swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie niskoemisyjnego i zdekarbonizowanego transportu morskiego zgodnie z tym protokołem ustaleń. Wykorzysta też wiedzę zdobytą w ramach tych badań i rozwoju w celu promowania inicjatyw związanych z różnymi, energooszczędnymi technologiami. Dzięki utrzymywaniu wysokiej jakości w usługach transportowych będziemy nadal współtworzyć pozytywne wartości dla społeczeństwa wraz z naszymi partnerami Drax i Tsuneishi Shipbuilding - przekazał Shinichi Yanagisawa, dyrektor wykonawczy NYK Line.

- Drax dąży do ujemnej emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, a dekarbonizacja naszego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu. To porozumienie jest ważnym krokiem w rozwoju technologii wymaganej do zasilania i uruchomienia pierwszego na świecie biostatku, który będzie wspierał cele firmy w tym zakresie i również napędzać innowacje potrzebne do przekształcenia żeglugi, zmniejszenia emisji CO2 oraz kosztów paliwa w globalnych łańcuchach dostaw. Z niecierpliwością czekam na współpracę z naszymi partnerami NYK, NBP i Tsuneishi Shipbuilding, aby zbadać potencjał tej technologii w zakresie wspierania globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego. Badamy również rolę innych technologii odnawialnych w zapewnieniu bardziej ekologicznej żeglugi - wskazał Paul Sheffield, dyrektor handlowy Drax.

- Drax jest wiodącą firmą zajmującą się energią odnawialną i jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tego symbolicznego projektu wykorzystania jej głównych produktów jako przyjaznego dla środowiska paliwa w transporcie samych produktów. Po przeanalizowaniu zakładu produkcji paliwa z biomasy i systemu gazyfikacji, Drax, Tsuneishi Shipbuilding, NYK i NBP zawarły protokół ustaleń dotyczący studium wykonalności rozwoju pierwszego na świecie super niskoemisyjnego statku zasilanego peletami drzewnymi. Jest to dla wszystkich zainteresowanych stron ważny krok w kierunku dekarbonizacji społeczeństwa. Wraz ze swoimi klientami i partnerami NBP będzie nadal przyczyniać się do globalnej dekarbonizacji - stwierdził Masashi Suda, prezes NBP.

- Tsuneishi Shipbuilding koncentruje się na zmniejszeniu globalnego wpływu na środowisko przy projektowaniu i budowie naszych statków i zadeklarował się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Aby zrealizować ten cel i uznać się za lidera stoczni przyjaznej dla środowiska, staramy się opracowywać i budować nowe statki napędzane paliwem, które łączą w sobie redukcję wpływu na środowisko i efektywność ekonomiczną. Jesteśmy bardzo dumni, że we współpracy z NYK Line, NYK Bulk & Projects Carriers i Drax możemy być zaangażowani w ten projekt, który ma na celu osiągnięcie pierwszego na świecie transportu morskiego wykorzystującego energię z biomasy drzewnej. Projekt ten jest próbą wdrożenia hasła firmy „Tworzenie przyszłości już dziś”, a Tsuneishi Shipbuilding wniesie swój wkład, demonstrując naszą funkcję jako stoczni dla członków projektu - powiedział Kenichi Shibata, dyrektor zarządzający Tsuneishi Shipbuilding.


Fot. NYK

Instalacja paliwowa na biomasę wykorzystywałaby systemy do spalania biomasy w wysokich temperaturach oraz tworzenia i przechowywania gazów, w tym tlenku węgla, wodoru i metanu. Gazy te byłyby następnie wykorzystywane do zasilania generatora, który mógłby napędzać biostatek, a także zapewniać część jego wewnętrznej mocy elektrycznej.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, firmy wspólnie zbadają możliwość budowy statku do końca 2029 roku.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.