• <
smartre_2023

Światowa Rada Żeglugi potępia plany Unii Europejskiej w sprawie ETS

PMK

14.09.2020 18:59
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Światowa Rada Żeglugi potępia plany Unii Europejskiej w sprawie ETS

Partnerzy portalu

Światowa Rada Żeglugi potępia plany Unii Europejskiej w sprawie ETS - GospodarkaMorska.pl
EP

Światowa Rada Żeglugi wyraziła poważne obawy dotyczące handlu morskiego i globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jeśli UE rozszerzy swój system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) o transport międzynarodowy.

W lipcu komisja środowiska Parlamentu Europejskiego przegłosowała włączenie emisji CO2 z sektora morskiego do EU ETS, a Komisja Europejska również wyraziła poparcie dla tego planu.

Jest to część szerszych dyskusji w ramach Zielonego Ładu w UE na temat tego, jakie mechanizmy regulacyjne i finansowe zostaną wykorzystane w celu rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych (GHG) z żeglugi morskiej.

W niedawnym dokumencie do dyskusji WSC stwierdziło, że zasięg geograficzny EU ETS z wykorzystaniem parametrów podróży stosowanych w rozporządzeniu UE MRV jest rozległy i zapewniłby bezprecedensowy stopień kontroli nad rejsami eksterytorialnymi.

EU ETS został opisany jako system „regionalny”, ale wprowadzenie międzynarodowej żeglugi do tego systemu z wykorzystaniem zakresu MRV regulowałoby eksploatację statków na kilku światowych morzach i oceanach, w tym na morzu pełnym i wodach przylegających.

- Kwestia zasięgu geograficznego dowolnego systemu ETS dla żeglugi musi zostać rozpatrzona, zanim Komisja Europejska będzie mogła zwrócić się do wielu szczegółów technicznych, które byłyby zaangażowane w tworzenie takiego systemu. W przypadku wykorzystania obecnego zakresu geograficznego MRV większość emisji objętych systemem miałaby miejsce poza wodami UE, w wielu przypadkach z rejsów rozciągających się na tysiące mil na całym świecie - powiedział prezes i dyrektor generalny WSC, John Butler.

Rada stwierdziła, że zakres geograficzny jest taki sam jak w przypadku systemu raportowania MRV GHG, system obejmowałby również znaczne ilości ładunków, które w ogóle nie są częścią handlu UE, ale są przeładowywane przez porty UE.

Obejmuje to wiele mniej rozwiniętych krajów (LDC), które byłyby obciążone dodatkową opłatą w handlu tylko dlatego, że ich towary są kierowane przez UE. Opłata byłaby pobierana najpierw od ładunku wpływającego do portu UE, a następnie ponownie, gdy ten sam ładunek opuszcza UE innym statkiem do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

Równie niepokojące są międzynarodowe napięcia i zakłócenia spowodowane przez EU ETS o skutkach eksterytorialnych, które zaszkodzą perspektywom kompleksowego globalnego rozwiązania za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podkreśla WSC.

- Jak na ironię, europejski system handlu uprawnieniami do emisji jest daleki od pobudzania wysiłków IMO zmierzających do wdrożenia globalnych środków mających na celu ograniczenie emisji CO2. Jest mało prawdopodobne, aby rząd, który utworzył własny system emisji generujący dochody, zdemontował go na rzecz globalnego - zauważył Butler.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.