• <
KONGSBERG_2023

Strażak-28 opuścił stoczniową halę [ZDJĘCIA]

AK

11.04.2022 13:09
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Strażak-28 opuścił stoczniową halę [ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Strażak-28 opuścił stoczniową halę [ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Nowobudowany statek pożarniczy Strażak-28 opuścił właśnie stoczniową halę. Jeszcze w tym roku dołączy do floty statków w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. W najbliższym czasie  kadłub jednostki zostanie połączony z nadbudówką. Ze względu na brak możliwości montażu całości w hali, ta część prac zostanie wykonana na zewnętrznym placu. 

Strażak-28 będzie statkiem pożarniczym, który będzie posiadał możliwość prowadzenia awaryjnego holowania w przypadku zagrożenia życia i mienia oraz pływania po zalodzonym akwenie dzięki odpowiedniej klasie lodowej, nie będzie potrzebował asysty lodołamacza. Będzie statkiem zwrotnym i szybkim, co zapewnią będące na wyposażeniu dwa pędniki azymutalne. Sprawią one, że jednostka będzie obracać się wokół własnej osi, a nawet płynąć bokiem, jeśli będzie taka potrzeba. Statek obsługiwać będą cztery osoby załogi statkowej oraz czterech strażaków Portowej Straży Pożarnej.

– Strażak-28 będzie mierzyć 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać będzie max. prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Wyposażony będzie w trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska z Działu Marketingu i Komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Statek zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową, m.in. będzie przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście. 

Budowany jest w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Nadzór inwestorski pełni Inżynier Kontraktu: Konsorcjum CELNET Sp. z o.o. S.K. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł. Okres realizacji: 28.04.2021 r. – 30.10.2022 r.  Jednocześnie jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak-24, w Świnoujściu zaś Strażak-26.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.