• <
mewo_2022

Terminal LNG w Świnoujściu. Czy następcy prawni PGNiG będą mogli realizować tu inwestycje?

01.04.2022 22:23
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Terminal LNG w Świnoujściu. Czy następcy prawni PGNiG będą mogli realizować tu inwestycje?

Partnerzy portalu

Terminal LNG w Świnoujściu. Czy następcy prawni PGNiG będą mogli realizować tu inwestycje? - GospodarkaMorska.pl

Umożliwienie m.in. realizacji inwestycji towarzyszących w terminalu LNG w Świnoujściu przez następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych ma umożliwić nowelizacja ustawy terminalowej - wynika z uzasadnienia do projektu.

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, który został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

"Konieczność wprowadzenia modyfikacji szczególnych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odpowiedzialnej za realizację inwestycji towarzyszących" - napisano w uzasadnieniu.

Jak wyjaśniono, obecne brzmienie ustawy terminalowej, szczególnie art. 38 pkt 1 (artykuł ten m.in. mówi, że inwestycje towarzyszące w zakresie terminalu są realizowane m.in. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - PAP) i następnych, sugeruje, że dokonanie reorganizacji po stronie PGNiG spowoduje wyeliminowanie możliwości kontynuowania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych, którym powierzona zostałaby realizacja tych inwestycji towarzyszących.

Dodano, że na gruncie obecnego brzmienia ustawy terminalowej przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż wskazany w art. 38 pkt 1 ustawy terminalowej, spowoduje wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy, a tym samym konieczność kontynuowania, a w niektórych przypadkach również wszczynania postępowań na nowo, w normalnym trybie administracyjnym, co wydłuży okres ich dokonania.

"Wobec powyższego wprowadzono propozycję przepisu, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1 ustawy terminalowej, mogą być również realizowane przez: następcę prawnego PGNiG, lub podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub podmiot z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące" - napisano w uzasadnieniu.(PAP)

Źródło: PAP
Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.