• <
BOTA_2023

Stowarzyszenie w obronie marynarzy i ich rodzin Rescuer

23.03.2021 16:30 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Stowarzyszenie w obronie marynarzy i ich rodzin Rescuer

Partnerzy portalu

Stowarzyszenie w obronie marynarzy i ich rodzin Rescuer - GospodarkaMorska.pl
fot. mat.prasowe

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż kilka dni temu zostało zarejestrowane „Stowarzyszenia w obronie marynarzy i ich rodzin Rescuer”. Stowarzyszenie Rescuer powstało z inicjatywy Kancelarii w związku z coraz bardziej pogłębiającymi się patologami w stosowaniu i tworzeniu prawa w Polsce dot. środowiska marynarzy. Kancelaria będzie świadczyć obsługę prawną Stowarzyszenia nieodpłatnie, tak więc nie będziemy z powyższego czerpać żadnych zysków. 

Wiele osób ze środowiska marynarskiego sygnalizowało Kancelarii, że ich interesy jako grupy nie są w sposób wystarczający i zarazem efektywny reprezentowane społecznie, nowopowstałe Stowarzyszenie ma właśnie tę lukę zapełnić.   

Obecnie Stowarzyszenie skupia 106 członków i jest w fazie organizowania się. Wszystkich marynarzy i ich rodziny zachęcamy do popierania inicjatyw Stowarzyszenia lub do wstąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.

 Kilka ważnych kwestii o Stowarzyszeniu Rescuer:

1)   Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie różnych inicjatyw zmierzających do wprowadzenia w polskim porządku prawnym regulacji uwzględniających słuszne interesy marynarzy i ich rodzin (m.in. w kwestiach podatkowych, ubezpieczeniowych i pracowniczych).

2)   Docelowo Stowarzyszenie ma stać się organizacją lobbingową działającą na rzecz marynarzy i ich rodzin.

3)   Zamysłem powstania Stowarzyszenia jest podejmowanie przez nie inicjatyw (w tym legislacyjnych) mających na celu zmiany systemowe, a nie świadczenie doradztwa indywidulanym marynarzom.

4)   Stowarzyszenie ma stać się również płaszczyzną do wymiany myśli i poglądów w ww. zakresach.

5)   Stowarzyszenie ma charakter apolityczny, co oczywiście nie wyklucza współpracy z m.in. poszczególnymi posłami, senatorami lub europosłami, którzy byliby w stanie faktyczne wesprzeć ww. inicjatywę. 

6)   Stowarzyszenie ma na celu wdrożenie korzystnych zmian systemowych w praktyce stosowania prawa w odniesieniu do środowiska marynarskiego w Polsce. 

 

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Osoby zainteresowane członkostwem w ww. Stowarzyszeniu prosimy o kontakt -mailowy pod adresem:  stowarzyszenie.marynarzy@kancelaria-gdynia.eu

1. Chcąc zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia, prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, zawód, określenie charakteru członkostwa w Stowarzyszeniu. Przesłanie ww. danych będzie poczytane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu zawiązania ww. Stowarzyszenia. 

2. Osoby, które zgłoszą się otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej klauzulę RODO do podpisania, co jest warunkiem dalszego procedowania. 

3. Po zwrotnym przesłaniu podpisanej klauzuli RODO, osoby zainteresowane ww. inicjatywą zostaną poinformowane o dalszych kwestiach i planowanych krokach.

Już niedługo więcej informacji na stronie: www.rescuer.pl (obecnie w budowie).


legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.