• <

Siedem inwestycji w planach Wód Polskich na Pomorzu Zachodnim

pc

08.10.2019 14:36 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Siedem inwestycji w planach Wód Polskich na Pomorzu Zachodnim
Siedem inwestycji w planach Wód Polskich na Pomorzu Zachodnim - GospodarkaMorska.pl

Siedem inwestycji na Pomorzu Zachodnim, które mają pomóc w gromadzeniu i utrzymywaniu zasobów wodnych znalazło się w planach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

We wtorek w Szczecinie odbyły się konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Województwo Zachodniopomorskie zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce pod względem dostępnych zasobów wód powierzchniowych. O działaniach podejmowanych dla polepszenia tej sytuacji przez Wody Polskie dyskutowano podczas konsultacji społecznych.

W projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie wskazały siedem przedsięwzięć w województwie mających poprawić retencję. Chodzi o budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń wodnych.

Trzy z planowanych inwestycji dotyczą przywracania retencji jeziornej i korytowej. Obejmą one jeziora: Morzycko, Kościuszki, Kościelne, Korytowo, Raduń, Gągnowo, Trzygłowskie Drugie i rzeki: Stuchowska Struga i Płonia oraz kanały: Jamieński Nurt, Łabędzie Bagno, Ina, Radew (kanał Morgowo- Ina-Radew). Przewidziano także przywrócenie możliwości migracji ryb.

Kolejne cztery związane są ze zwiększaniem retencji zbiornikowej przez odbudowę jazów i budowę zbiorników małej retencji. To m.in. budowla regulująca przepływ Regi na odcinku Kłodkowo–Gąbin (retencja dolinowa), retencja w zlewni rzek Uniesty i Polnicy, a także stabilizacja poziomu zwierciadła wody w jeziorze Kiełpino.

"O skutkach negatywnych suszy chyba nikogo nie trzeba przekonywać"- powiedział dziennikarzom minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

"Musimy uruchomić jak najszybciej program, który będzie przeciwdziałał tym skutkom"– kontynuował Gróbarczyk. "To jest program rozwoju retencji. O tyle jest to trudne, że dotyczy różnych obszarów Polski, gdzie występują różnego rodzaju problemy. Uruchamiany program ma na celu szerokie konsultacje społeczne, które dostarczą na tyle ważnych informacji, aby powstający program uwzględniał przede wszystkim regionalne problemy i potrzeby" – dodał.

Program rozwoju retencji opiewa na 14 mld zł – powiedział Gróbarczyk. "Zawiera w obszarze całej Polski 94 inwestycje, w tym siedem inwestycji znaczących na Zachodnim Pomorzu. Natomiast to jest dopiero czubek góry lodowej. W wyniku tych działań dopiero powiększymy dwukrotnie, czyli z 6,5 proc. do 15 proc. retencjonowanie wody w Polsce, ale jest to cały czas za mało" – dodał.

"Po raz pierwszy stworzyliśmy program tak szeroko obejmujący meliorację sztuczną, naturalną, dużą, małą, jak również mikromeliorację" – wyliczał minister.

Konsultacje w Szczecinie były ósmymi z piętnastu debat nt. aspektów przeciwdziałania suszy w całym kraju zawartych w projekcie. Konsultacje społeczne potrwają pół roku.

Projekt dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do projektu.

Dokument, który będzie najważniejszym efektem projektu „Stop suszy!” wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym ma przyczynić się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Po konsultacjach społecznych projekt zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. końcowym akcentem ma być jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35732,00 $ tona 0,17% 29 lip
 Cynk 2984,00 $ tona 1,12% 29 lip
 Aluminium 2556,00 $ tona 1,59% 29 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.