• <
escort_980x120_gif_2020

Prezydenci stolic Grupy Wyszehradzkiej apelują o wyższy cel redukcji emisji UE

sons

17.06.2020 12:41 Źródło: ISB News
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Prezydenci stolic Grupy Wyszehradzkiej apelują o wyższy cel redukcji emisji UE

Partnerzy portalu

Prezydenci stolic Grupy Wyszehradzkiej apelują o wyższy cel redukcji emisji UE - GospodarkaMorska.pl
Prezydenci stolic państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Budapesztu, Bratysławy, Pragi i Warszawy, zaapelowali do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej o poparcie dla Zielonego Ładu, zwiększenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla w UE na rok 2030 z 40% do 55% i wsparcie dla samorządów w walce z kryzysem klimatycznym

"Całym sercem popieramy cele określone w Europejskim Zielonym Ładzie i pragniemy, aby zostały one wdrożone jako integralna część strategii naprawy gospodarczej UE. Nasze miasta były pierwszymi władzami w regionie wyszehradzkim, które ogłosiły stan zagrożenia klimatycznego i jesteśmy zobowiązani do kontynuowania naszej pracy na rzecz zapewnienia naszym dzieciom możliwości zamieszkania na naszej planecie" - czytamy w dokumencie.

List podkreśla także rolę stolic w walce z trwającą pandemią. Jednak, zdaniem prezydentów, stosując środki naprawcze nie można jednak stracić z oczu nasilającego się kryzysu klimatycznego, który jest wyzwaniem jeszcze większym niż koronawirus.

"Wzywamy rządy państw członkowskich do zwiększenia swoich ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia celu UE na rok 2030 z 40% do 55%. Nauka mówi nam, że ludzkość musi się szybciej dekarbonizować, aby uratować naszą cywilizację, a my uważamy, że UE powinna dawać dobry przykład reszcie świata. Cel 55% jest zgodny z górną granicą zakresu redukcji określonego w Europejskim Zielonym Ładzie" - czytamy dalej.

Prezydenci miast zadeklarowali gotowość do odegrania istotnej roli w redukcji emisji. Wśród deklarowanych działań znalazło się odnowienie starych i nieefektywnych zasobów mieszkaniowych, instalacja fotowoltaiki na dachach i pomp ciepła w ogrodach. Dodatkowo miasta mogą motywować ludzi do korzystania z transportu publicznego i rowerów zamiast samochodów, lub przestawiania się na pojazdy elektryczne. Ważna jest także rewitalizacja obszarów miejskich i ich zieleni w celu wychwytywania emisji, ograniczenia przegrzania i innych negatywnych skutków kryzysu klimatycznego, wskazano.

Prezydenci są także gotowi wykorzystać ogromny potencjał regionów stołecznych w zakresie innowacji technologicznych i kreatywności - nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla dobra wszystkich społeczności w regionie wyszehradzkim, które nie są w stanie same poradzić sobie z nadchodzącym kryzysem.

"Ukierunkowane finansowanie dla miast jest tym bardziej potrzebne, że stolice Grupy Wyszehradzkiej - podobnie jak inne stolice UE - mają ograniczony dostęp do konwencjonalnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Z zadowoleniem przyjmujemy perspektywiczne wykorzystanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ale dodatkowe wyspecjalizowane mechanizmy inwestycyjne, takie jak umowy między UE a miastami i inne wspólne zintegrowane środki, są również potrzebne do osiągnięcia naszych wspólnych celów w zakresie redukcji emisji i dostosowania do klimatu" - podano w materiale.

Prezydenci zadeklarowali szczególne zainteresowanie sektorem budowlanym, nie tylko dlatego, że większość miejskich emisji gazów cieplarnianych pochodzi z ogrzewania, ale również dlatego, że pandemia powoduje gwałtowny spadek w tej branży. Przewidywane są istotne możliwości przeprowadzania niskoemisyjnych remontów budynków, co ma zapewnić zatrudnienie wielu pracownikom. W tym kontekście poparli oni "falę renowacji" zaproponowaną w Europejskim Zielonym Ładzie, biorąc pod uwagę, że obecne tempo renowacji budynków nie jest bliskie temu, co jest konieczne do osiągnięcia w zakresie dekarbonizacji do 2050 roku.

"Wreszcie, proponujemy, aby nowe środki naprawcze UE obejmowały specjalny Europejski Fundusz Odnowy Budownictwa, zapewniający dotacje połączone z pożyczkami dla miast i obywateli, bezpośrednio lub za pośrednictwem banków komercyjnych" - podsumowano.

List podpisali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Bratysławy Matúš Vallo, prezydent Budapesztu Gergely Karácsony i prezydent Pragi Zdeněk Hřib.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.