• <

Modernizacja i oczyszczanie zalewu na Borkach za 5,8 mln zł

ew

20.05.2020 13:55 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Modernizacja i oczyszczanie zalewu na Borkach za 5,8 mln zł

Partnerzy portalu

Modernizacja i oczyszczanie zalewu na Borkach za 5,8 mln zł - GospodarkaMorska.pl

Wodociągi Miejskie w Radomiu wybrały wykonawcę robót związanych z modernizacją i oczyszczaniem zalewu na Borkach w Radomiu. To największy w mieście zbiornik wodny, popularne miejsce letniego wypoczynku radomian. Prace mają rozpocząć się we wrześniu. Ich koszt to 5,8 mln zł.

Jak poinformował w środę prezydent Radomia Radosław Witkowski przetarg wygrał Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza, którego oferta opiewała na ponad 5,8 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, roboty budowlane mogą być prowadzone od 1 września do końca lutego 2021 r. , ale prace przygotowawcze rozpoczną się już wcześniej – przekazał Witkowski. Napełnianie zbiornika wodą planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Zalew na Borkach to największy zbiornik wodny w Radomiu, o powierzchni 9 ha. Wybudowano go w latach 70. XX w. w dużej mierze w czynie społecznym.

Oczyszczenie zalewu to jeden z elementów unijnego programu LIFE. W 2018 r. ze zbiornika spuszczono wodę. Wcześniej z zalewu i pobliskich stawów kolmatacyjnych, czyli osadników, odłowione zostały ryby.

Zgodnie z opracowaną koncepcją, prace obejmą m.in. przebudowę stawów kolmatacyjnych oraz remont jazu głównego, a także odmulenie koryta rzeki i oczyszczenie dna zalewu.

W ramach projektu powstaną pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej.

Eksperci zaproponowali także cały szereg innych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wody, w tym m.in. montaż systemu natleniania wody, co ma zapobiegać wykwitowi glonów. Niezbędne do tego urządzenia, podobnie jak fontanny, mają być zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W zeszłym tygodniu rozpoczęły się prace polegające na przywróceniu rzece Mlecznej naturalnego biegu. To także jeden z elementów programu LIFE. Rozstrzygnięto także przetarg na utworzenie polderu zalewowego na rzece Cerekwiance.

Tutaj prace ruszą w przyszłym tygodniu. Natomiast w połowie roku Wodociągi Miejskie planują ogłoszenie przetargu na budowę zbiornika wodnego na osiedlu Nad Potokiem – zapowiedział prezydent miasta.

Radomski projekt - jako jedyny z Polski i Europy środkowo-wschodniej - został wybrany w 2016 r. w konkursie Programu UE LIFE "Adaptacje do zmian klimatu". Jego całkowita wartość to przeszło 24 mln zł, z czego ponad 12 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych, a prawie 6,5 mln zł pochodzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu wprowadzane są działania adaptacyjne z wykorzystaniem zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i tzw. błękitno - zielonej infrastruktury. Jego głównym celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej o zwiększonej odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.