• <
escort_980x120_gif_2020

Zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

19.08.2015 06:53 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Partnerzy portalu

Zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 - GospodarkaMorska.pl

Strategie, z wykorzystaniem w całości lub w części wsparcia finansowego udzielonego z EFMR,  będą mogły być realizowane przez Lokalne Grupy Działania (LGD) będące następcami Lokalnych Grup Rybackich (LGR) z perspektywy finansowej 2007-2013. Budowa trójsektorowego partnerstwa i struktura podmiotu ubiegającego się o status LGD stanowiły również ważny element szkolenia.

Szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z sześcioma Urzędami Marszałkowskimi odbywały się na przełomie lipca i sierpnia br. W ramach szkolenia, w kompleksowy sposób przedstawiane były kompleksowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opracowaniem  lokalnych strategii rozwoju (LSR). Główny nacisk kładziono na przygotowanie istotnych elementów takich jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja. Szczególną uwagę poświęcono budowaniu lokalnych strategii rozwoju z uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (EFMR).


W ramach zakończonego cyklu szkoleniowego łącznie zostało przeszkolonych blisko 400 osób.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.