• <

XVIII Sesja Komisji Mieszanej w zakresie gospodarki rybnej na Zalewie Wiślanym

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo XVIII Sesja Komisji Mieszanej w zakresie gospodarki rybnej na Zalewie Wiślanym
XVIII Sesja Komisji Mieszanej w zakresie gospodarki rybnej na Zalewie Wiślanym - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

27.11.2018 Źródło: własne

Posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej na Zalewie Wiślanym odbyło się 15-16 listopada we Fromborku. Była to już XVIII sesja Komisji.

Współpraca między Polską a Rosją w zakresie spraw rybackich prowadzona jest w oparciu o umowę z dnia 7 lipca 1995 r. o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej.

Sesję poprzedziły dwa posiedzenia grup roboczych, tj. do spraw oceny stanu zasobów ryb użytkowychna Zalewie Wiślanym oraz do spraw reprodukcji wodnych zasobów biologicznych.

Przewodniczącym polskiej delegacji był Tomasz Tereszkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Stronie rosyjskiej przewodniczył Andrey Zdetovetskiy – kierownik Urzędu Kontroli, Nadzoru i Ochrony Ryb Federalnej Agencji Rybołówstwa. Uczestnikami z obu stron byli przedstawiciele z instytutów badawczych i administracji rybackiej.

Zasoby leszcza i sandacza

Po wymianie informacji dotyczących wyników badań ichtiologicznych na Zalewie Wiślanym, strony potwierdziły zbieżność oceny stanu zasobów i ustaliły kontynuowanie dotychczasowego sposobu zarządzania żywymi zasobami.

Strona rosyjska nadal regulować będzie połowy przy zastosowaniu ustalenia ogólnych kwot połowowych. W przypadku leszcza będzie to 270 ton, a sandacza 150 ton.

Strona polska poinformowała, że w 2019 r. utrzymany zostanie dotychczasowy sposób zarządzania na podstawie przepisów dotyczących środków technicznych w odniesieniu do nakładu połowowego.

Gospodarowanie zasobami węgorza

Strona polska poinformowała, że kluczową kwestią jest odbudowa zasobów węgorza na Zalewie Wiślanym oraz przedstawiła dane o wielkościach połowu i zarybiania tym gatunkiem. Zapewniła, że podejmowane są niezbędne działania w Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia „Transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza europejskiego w polsko-rosyjskiej strefie dorzecza Pregoły i Zalewu Wiślanego”. Należy mieć także na uwadze możliwe zaostrzenia przez KE środków ochrony węgorza, w tym działań zmierzających do wprowadzenia zakazu jego połowu.

Strona rosyjska potwierdziła pełną gotowość do współpracy w realizacji ww. planu.

Odbudowa zasobów jesiotra

Strona polska poinformowała, że obecnie restytucja jesiotra sprowadza się do utrzymania stada tarłowego tego gatunku. Dalsze zarybienia i aktywne działania ochronne wymagają dofinansowania.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.