• <

Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne
30.11.2016 Źródło: własne

„Zmiany klimatu i zasoby wodne są ze sobą nierozerwalnie połączone, dlatego musimy zastosować holistyczne podejście do tego tematu” – powiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda na sesji wysokiego szczebla dot. zmian klimatu i wody podczas Budapesztańskiego Szczytu Wodnego.

Zmiany klimatu

Wiceminister Gajda podkreślił, że porozumienie z Paryża jest krokiem milowym do współpracy wszystkich państw zaangażowanych w ograniczenia zmian klimatu.

„Nie ma wątpliwości, że zmiany klimatu są najważniejszym wyzwaniem dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiska naturalnego – to są trzy filary zrównoważonego rozwoju dla ludzkości” – powiedział.

Zwrócił również uwagę, że Polska od wielu lat jest liderem ochrony klimatu.

„Polska po 1989 r., jako jedno z niewielu państw, spełniła założenia protokołu z Kioto, dokonując redukcji emisji z wyraźną nadwyżką. W tym samym czasie odnotowaliśmy dwukrotny wzrost PKB. Pomimo tego Polska zachowała swoją wyjątkowość ekosystemową i różnorodność biologiczną” – dodał wiceminister.

Zasoby wodne

Wiceminister Gajda zaznaczył także, że zmiany klimatu mają ogromny wpływ na zasoby wodne.

„Zintegrowany system zarządzania gospodarką wodną jest bardzo ważny dla adaptacji do zmian klimatu. Zasoby wodne i zmiany klimatu są wzajemnie połączone” – powiedział.

Podkreślił również, że należy pamiętać o używaniu retencji wód w miastach budując małe zbiorniki wodne, wyspy zieleni miejskiej, parki i inteligentne zielone domy.

„Takie małe przedsięwzięcia inżynieryjne, ale duże w skali ilościowej, powinny mieć wpływ nie tylko na poprawę zasobów wodnych, ale także na ochronę przed zmianami klimatu” – zaznaczył wiceminister.

Wiceminister Gajda zaapelował do wszystkich państw o wzmocnienie aktywności w zintegrowanym zarządzaniu gospodarką wodną.

„Tylko poprzez łączenie działań możemy wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju, wyeliminować ubóstwo, głód i migracje ludności wywołane zmianami klimatu” – dodał.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33562,00 $ tona -2,61% 7 maj
 Cynk 2973,00 $ tona 1,82% 7 maj
 Aluminium 2518,00 $ tona 1,70% 7 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.