• <

Sposób podziału kwot połowowych

02.10.2015 11:57 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Sposób podziału kwot połowowych
Sposób podziału kwot połowowych - GospodarkaMorska.pl

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych wchodzi w życie 3 października 2015 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1486). Stanowi ono wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222).

W rozporządzeniu określono m.in. szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych limitowanych gatunków ryb - dorsza, łososia, śledzia zachodniego, śledzia centralnego, szprota i gładzicy oraz szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy. Regulacja ta pozwoli na przyznanie armatorom statków rybackich dodatkowych kwot połowowych w 2015 r., co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie stopnia wykorzystania kwot oraz przyczyni się do osiągnięcia przez rybaków lepszych efektów ekonomicznych.

Dodatkowo w rozporządzeniu wprowadzono regulacje dotyczące:

  • wyrażonej w procentach wielkości niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy;
  • wielkości części ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich pozostającej do podziału właściwym miejscowo okręgowym inspektorom rybołówstwa morskiego na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014);
  • wielkości kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku, o której mowa w art. 44 ust. 3 ustawy.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.