• <

Nowe przepisy dotyczące dopłat dla rybaków. Do wydania 3 mld zł

20.05.2015 07:20 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Nowe przepisy dotyczące dopłat dla rybaków. Do wydania 3 mld zł
Nowe przepisy dotyczące dopłat dla rybaków. Do wydania 3 mld zł - GospodarkaMorska.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Reguluje ona przepisy dotyczące kontroli, gromadzenia danych połowowych, wprowadzania do obrotu i przetwarzania produktów rybołówstwa oraz zintegrowanej polityki morskiej.

Wejście w życie tej ustawy umożliwi realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Ustawa dotyczy wdrażania programu dla polskiego sektora rybackiego na lata 2014-2020. Należy podkreślić, iż większość rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy opiera się o rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007-2013. Jest tak m. in. w przypadku systemu instytucjonalnego, warunków przyznawania i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji.

W projekcie ustawy określono zadania i kompetencje organów wdrażających program oraz wskazano jego priorytety. Projekt Programu zakłada realizację sześciu priorytetów, na które zostały podzielone środki finansowe:

  • promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;    wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy(chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych);
  • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
  • wspieranie obrotu i przetwarzania (chodzi o produkty rybołówstwa i akwakultury);
  • wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej;
  • pomoc techniczną.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” będzie współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), ustanowionego na lata 2014-2020. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. kwota przyznanych Polsce środków finansowych z EFMR wynosi ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje w sumie ponad 710 mln euro, czyli blisko 3 mld zł. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Program został już oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.