• <

„Rybaku, Wędkarzu jeśli złowiłeś znakowaną rybę – przekaż informację ichtiologom”

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo „Rybaku, Wędkarzu jeśli złowiłeś znakowaną rybę – przekaż informację ichtiologom”
„Rybaku, Wędkarzu jeśli złowiłeś znakowaną rybę –  przekaż informację ichtiologom” - GospodarkaMorska.pl

pc

29.11.2016 Źródło: własne

Pod hasłem „Rybaku, Wędkarzu jeśli złowiłeś znakowaną rybę –  przekaż informację ichtiologom” Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, prowadzi akcję promującą przekazywanie znaczków ichtiologicznych przez rybaków i wędkarzy oraz mającą na celu zwiększenie świadomości  o konieczności przekazywania informacji o znakowanych rybach do ichtiologów.

W ramach realizacji  programu pn. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 roku”, naukowcy poznakowali znaczkami zewnętrznymi i wypuścili do dorzecza Wisły oraz rzek pomorskich 20 tysięcy smoltów troci wędrownej, jak również 700 sztuk narybku jesiotra ostronosego, który wypuszczono do dorzecza Odry. Znakowanie ryb jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Kluczowym elementem programu jest rejestracja informacji o złowionych przez rybaków i wędkarzy znakowanych rybach. Dane te pozwolą oszacować efekty prowadzonych kosztownych zarybień, określić tempo wzrostu ryb oraz dostarczyć informacji o trasach ich wędrówek.

Więcej informacji dotyczących postępowania w przypadku złowienia znakowanej ryby tutaj.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.