• <
escort_980x120_gif_2020

Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK
Rusza innowacyjny projekt WaterPUCK - GospodarkaMorska.pl

pc

18.07.2017 Źródło: własne

Nowy projekt Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tym razem opracowuje on Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Jego celem jest modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Przykładem będzie Gmina Puck.

Projekt obejmuje opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Budowa serwisu oparta będzie o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Dodatkowo w ramach projektu zostanie uruchomiona interaktywna aplikacja CalcGosPuck określająca wskaźniki presji wywieranej na środowisko, a w szczególności na wody powierzchniowe i gruntowe, przez gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, w zakresie dotyczącym rozpraszanych z nich (traconych w procesie produkcji rolnej) ładunków azotu, fosforu i pestycydów.

Zaprojektowany serwis WaterPUCK jest pionierski i innowacyjny zarówno na terenie Polski, jak i Europy. Jego realizacja spowoduje zrównoważony wzrost regionu przy jednoczesnym spadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i morskich. Natomiast wyniki i rozwiązania projektu będą mogły być wykorzystane w innych regionach Morza Bałtyckiego, co zaowocuje wzrostem współpracy naukowej i biznesowej w ramach międzynarodowych programów i projektów (np. Horyzont 2020, BONUS) oraz podwyższy konkurencyjność polskich produktów i rozwiązań na arenie międzynarodowej.

Projekt WaterPuck jest realizowany przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN-lider projektu) oraz partnerów: Politechnikę Gdańską (PG), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP), Instytut Morski w Gdańsku (IMG) oraz Gminę Puck (GP) w latach 2017-2020 w ramach programu BIOSTARTEG finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło:
własne
 Ropa brent 41,75 $ baryłka  0,00% 23:52
 Cyna 17998,00 $ tona -0,70% 22 wrz
 Cynk 2472,00 $ tona -0,40% 22 wrz
 Aluminium 1744,00 $ tona -0,46% 22 wrz
 Pallad 2237,80 $ uncja  -0,24% 00:34
 Platyna 843,45 $ uncja  0,04% 00:58
 Srebro 23,29 $ uncja  0,26% 00:58
 Złoto 1872,00 $ uncja  0,01% 00:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.