• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

PO „Rybactwo i Morze” – inauguracja komitetu monitorującego

25.01.2016 09:56 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo PO „Rybactwo i Morze” – inauguracja komitetu monitorującego

Partnerzy portalu

PO „Rybactwo i Morze” – inauguracja komitetu monitorującego - GospodarkaMorska.pl

Pierwsze   posiedzenie   Komitetu   Monitorującego   Program   Operacyjny   „Rybactwo  i Morze” w 22 stycznia br. otworzył jego przewodniczący, Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele sektora rybackiego, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej.
Podczas I posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął swój Regulamin pracyoraz podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do  dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego z zakresu Priorytetu 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.