• <

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Pierwsze czytanie projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki - GospodarkaMorska.pl

mk

26.01.2017 Źródło: PAP

Zmiany przepisów dot. m.in. emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim oraz recyklingu statków zakłada projekt noweli ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie.

Rządowy projekt nowelizujący ustawę o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw wynika przede wszystkim z konieczności implementacji do polskiego prawa niektórych przepisów – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki.

Jak dodał, chodzi o przepisy ws. planowania przestrzennego obszarów morskich, recyklingu statków, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz pobierania próbek i sprawozdawczości w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

„Proponowane zmiany w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (…) zapewnią właściwe funkcjonowanie inspekcji w oparciu o opracowany przez Komisję UE system informatyczny, który pozwala na zbieranie danych o inspekcjach statków w ramach egzekwowania wymogów dyrektywy siarkowej” – powiedział Brzezicki.

Ponadto doprecyzowano kwestie pobierania próbek paliwa z systemu obiegu paliwa, a także sankcje za naruszenia dyrektywy siarkowej – relacjonował wiceminister.

Według Brzezickiego proponowane zmiany w ustawie o portach i przystaniach morskich, polegające na dodaniu obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w portach, mają charakter porządkujący.

Istotną zmianą w ustawie o bezpieczeństwie morskim jest wprowadzenie w życie nowych przepisów dotyczących konieczności weryfikowania masy brutto kontenerów ładowanych na statki – powiedział Brzezicki. Jak dodał, nowe przepisy mają zlikwidować proceder zaniżania wagi kontenerów w dokumentach przewozowych w stos. do rzeczywistej masy, co było przyczyną groźnych katastrof morskich.

Proponowane zmiany w ustawie o odpadach dotyczą z kolei uregulowania recyklingu statków, w tym obowiązku uzyskania zezwolenia od marszałka województwa w trybie decyzji administracyjnej. „Zadania wynikające z tego uregulowania będą zadaniami z zakresu administracji rządowej, zleconymi samorządowi terytorialnemu. Właściwym organem administracji w tym zakresie będzie marszałek województwa” – dodał Brzezicki.

Wszystkie kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac w sejmowej komisji.

Poseł PO Norbert Obrycki pytał Brzezickiego, czy obowiązki samorządu województwa związane z recyklingiem statków będą nowymi zadaniami własnymi samorządu, czy zleconymi zadania rządowymi w formie dotacji z budżetu.

„Nie będzie dodatkowych środków dla marszałków w celu umożliwienia podejmowania decyzji administracyjnej z tego względu, że zmiany, które proponujemy mieszczą się już w ogólnych uregulowaniach dotyczących obrotu odpadami, którymi już się marszałkowie zajmują” – odpowiedział Brzezicki. Jak dodał, koszty z tym związane nie powinny być „wielkie”.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.