• <

Nabór uzupełniający do Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Nabór uzupełniający do Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb
Nabór uzupełniający do Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb - GospodarkaMorska.pl

mk

10.03.2017 Źródło: własne

W ramach prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi naboru kandydatów na członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb, nie zgłoszono kandydatów reprezentujących zakłady przetwórcze oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby.

W związku z tym, działając na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór uzupełniający na 3 kandydatów reprezentujących zakłady przetwórcze oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby w terminie do 31 marca 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym (link).

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

- wykaz członków ogólnokrajowej organizacji, w celu potwierdzenia zrzeszania zakładów przetwórczych oraz niebędących zakładami przetwórczymi podmiotów skupujących ryby;

- statut ogólnokrajowej organizacji, w celu potwierdzenia celu i opisu działalności oraz zasięgu działania; dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie kandydata na członka Komisji Zarządzającej (np. kserokopie dyplomów, zaświadczeń, świadectw) w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych oraz danej branży.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.