• <
escort_980x120_gif_2020

AGRIFISH: o zarządzaniu umowami partnerstwa w sprawie połowów

15.03.2016 11:20 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo AGRIFISH: o zarządzaniu umowami partnerstwa w sprawie połowów

Partnerzy portalu

AGRIFISH: o zarządzaniu umowami partnerstwa w sprawie połowów - GospodarkaMorska.pl

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ uczestniczył w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W części dotyczącej rybołówstwa przedmiotem obrad były Konkluzje na temat tzw. Specjalnego Sprawozdania Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów?”.

 - Poparliśmy Konkluzje Rady, wedle których Komisja dobrze zarządza przedmiotowymi umowami – informuje Krzysztof Kozłowski. - Dokument zawierać będzie jednak kilka zastrzeżeń, które Polska także popiera, a które odnoszą się do zagadnień poprawy niektórych elementów procesu zarządzania umowami.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.