• <
escort_980x120_gif_2020

ARiMR przeznaczy ok. 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Strona główna Rybołówstwo, ekologia ARiMR przeznaczy ok. 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami
ARiMR przeznaczy ok. 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami - GospodarkaMorska.pl

mb

13.12.2019 Źródło: PAP

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

W piątkowym komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wyjaśniła, że wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

"Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w +Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu+, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników)" - poinformowała Agencja.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

ARiMR wskazała, że każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Listy kolejności przysługiwania pomocy mają być opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Źródło:
PAP
 Ropa brent 43,24 $ baryłka  -0,07% 17:59
 Cyna 17080,00 $ tona -2,15% 10 lip
 Cynk 2145,00 $ tona 0,61% 10 lip
 Aluminium 1639,00 $ tona -1,21% 10 lip
 Pallad 2032,95 $ uncja  1,80% 17:57
 Platyna 866,25 $ uncja  2,94% 17:59
 Srebro 19,66 $ uncja  3,04% 17:59
 Złoto 1811,35 $ uncja  0,54% 17:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.