• <
urząd_morski_gdynia_2021

W Senacie m.in. o finansowaniu sił zbrojnych i organizacjach pozarządowych

pc

20.09.2017 16:57 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska W Senacie m.in. o finansowaniu sił zbrojnych i organizacjach pozarządowych
W Senacie m.in. o finansowaniu sił zbrojnych i organizacjach pozarządowych - GospodarkaMorska.pl

Senat zacznie w czwartek dwudniowe posiedzenie. Izba zajmie się m.in. nowelą ustawy przewidującą zwiększenie wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB w 2030 r., przepisami o nowej instytucji, która ma wspierać organizacje pozarządowe oraz nowelą ustawy o statusie sędziów TK.

Nowelizacji ustawy o finansowaniu i modernizacji sił zbrojnych przewiduje m.in. zwiększenie wydatków na obronność w 2020 r. do 2,1 proc. PKB, a docelowo - do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r.

Zwiększenie wydatków na obronność ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację "przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego". Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków, zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Senatorowie zajmą się również ustawą wprowadzającą nową instytucję, która ma wspierać organizacje pozarządowe, czyli Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W Sejmie przeciw ustawie była opozycja, apelowała o jej odrzucenie. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że ustawa wywodzi się z III sektora i wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych "na ogół tych słabszych, lokalnych, tych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia także ze strony polskiego państwa". Posłanka PO Monika Wielichowska mówiła, że organizacje pozarządowe nie chcą tych zmian. "Narodowy Instytut Wolności (...) nie tylko wprowadza administracyjny chaos, daje furtkę dla uznaniowych ideologicznych decyzji, ale też nie rozwiązuje ani jednego problemu organizacji pozarządowych" - mówiła.

Na mocy ustawy ma też powstać Komitet ds. Pożytku Publicznego, który ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego przewodniczący będzie członkiem Rady Ministrów, a w jego składzie będą reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. Nadzór nad Instytutem ma sprawować przewodniczący Komitetu; miałby on także m.in. powoływać dyrektora Narodowego Instytutu. Przy Instytucie ma również działać 11-osobowa Rada - jako organ opiniodawczo-doradczy.

Senat zajmie się również nowelizacją ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W przepisach tych chodzi m.in. o zabezpieczenie rodzin zmarłych sędziów TK, nowela doprecyzowuje też kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego TK oraz dotyczy praw i obowiązków sędziów TK i sędziów Trybunału w stanie spoczynku.

Zgodnie z nowelą, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kolejnym punktem posiedzenia jest nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która zakłada obniżenie opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Senacki projekt nowelizacji jest wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. ws. stawki opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych likwidującej stanowiska doradców i asystentów w samorządach. Chodzi o ustawę Kukiz'15 o likwidacji tzw. "gabinetów politycznych". Nowelizacja usuwa z obowiązującej ustawy przepis na podstawie, którego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji.

Senat rozpatrzy także ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Regulacja przewiduje zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, oraz obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich. Lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych ma być dozwolone bez ograniczeń wiekowych. Z inicjatywą dotyczącą zakazu korzystania z solariów przez niepełnoletnich wystąpił prezydent Andrzej Duda, który skierował do Sejmu projekt ustawy.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, nowe przepisy mają zapewnić większe środki na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ustawa podnosi kwoty przeznaczone na rekompensaty i odszkodowania za likwidację chowu świń. Resort rolnictwa chce w ten sposób zachęcić rolników, by zrezygnowali z chowu świń, jeśli nie są w stanie spełnić warunków bioasekuracji. Ponieważ chęć rezygnacji z dalszego chowu zgłosiło ponad 2,6 tys. gospodarstw, gdzie znajduje się ok. 30 tys. świń, zaproponowano podniesienie tych kwot odpowiednio do 21,5 mln zł i 8 mln zł na lata 2017 - 2018.

Kolejny punkt porządku obrad to nowela ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada, że od 2018 r. wydawane w sklepach jednorazowe torby foliowe nie będą bezpłatne. Maksymalnie będą mogły one kosztować złotówkę, resort środowiska zapowiedział jednak, że w rozporządzeniu do ustawy zaproponuje cenę 20 groszy. Nowe przepisy oprócz wdrożenia europejskiej dyrektywy mającej na celu ograniczenie stosowania plastikowych toreb, uszczelnić mają także krajowy system gospodarowania odpadami.

Senatorowie przeprowadzą również drugie czytanie uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Swoje projekty przygotowały grupy senatorów PO i PiS.

Senatorom zostaną też przedstawione informacje: o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r.; o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) i o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.