• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Uwaga na nowe przepisy. PRS opublikował aktualizacje prawa

31.07.2015 05:54 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Uwaga na nowe przepisy. PRS opublikował aktualizacje prawa

Partnerzy portalu

Uwaga na nowe przepisy. PRS opublikował aktualizacje prawa - GospodarkaMorska.pl

Polski Rejestr Statków informuje, że z dniem 1 lipca br. ukazały się nowe publikacje dotyczące przepisów.

Publikacja Nr 109/P Zastosowanie i interpretacja standardów wykonania powłok ochronnych w zbiornikach ładunkowych zbiornikowców olejowych – 2015

Publikacja ta zawiera ujednolicone interpretacje standardów wykonania powłok ochronnych zbiorników ładunkowych zbiornikowców, podane w Cyrkularzu IMO MSC. 1/Circ.1479. Interpretacje te odnoszą się do standardu wykonania powłok ochronnych zawartego w Rezolucji IMO MSC.288(87). Interpretacje są uszczegółowieniami wymagań standardu, niezbędnymi dla właściwego wykonania powłok ochronnych zbiorników ładunkowych zbiornikowców.

Publikacji 108/P Egzaminowanie i certyfikacja personelu spawającego i zgrzewającego tworzywa sztuczne – 2015

Publikacja dotyczy nowej usługi polegającej na nadawaniu uprawnień PRS personelowi spawającemu i zgrzewającemu tworzywa sztuczne. Zawarte są w niej zasady egzaminowania, dopuszczania do egzaminu, a także zakresy uprawnień certyfikowanego personelu.

Publikacja ma zastosowanie do personelu realizującego procesy spajania tworzyw termoplastycznych następującymi technikami: spawanie i zgrzewanie gorącym gazem, spawanie i zgrzewanie gorącym narzędziem, zgrzewanie gorącym klinem, zgrzewanie elektrooporowe i spawanie ekstruzyjne.

Szczegółowe informacje na temat nowej oferty PRS dotyczącej nadawania uprawnień PRS personelowi spawającemu i zgrzewającemu tworzywa sztuczne znajduje się tutaj.

Ponadto, zaktualizowane zostały Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich dotyczące Chemical Recovery Vessel, tj. staków do zwalczania zanieczyszczeń chemicznych. Zmiany te dotyczą:

  • Instalacji elektrycznych. Analiza dokumentacji projektowej w oparciu o nowe wymagania pozwoli precyzyjnie zweryfikować dobór aparatury i wyposażenia elektrycznego (np. do stref zagrożonych wybuchem), plany tras kablowych a także rozmieszczenie aparatury i opraw oświetleniowych (ograniczenie ryzyka wybuchu lub powstania niebezpiecznych sytuacji w przypadku dowolnych uszkodzeń);
  •  Kadłuba. Zdefiniowane zostały 3 rodzaje stref niebezpiecznych określając ich zasięg na każdym statku przedmiotowego typu. Podano wymagania co do podziału przestrzennego kadłuba (na ładownie), rozmieszczenia zbiorników substancji niebezpiecznych oraz materiałów, z których można konstruować takie zbiorniki. Wymagania te zawierają odwołania do międzynarodowych kodeksów IBC oraz IMDG. Przepisy te ogólnie umożliwiają projektantom podział kadłuba na przestrzenie o specyficznych funkcjach i dobór właściwych  konstrukcji kadłuba statków do zwalczania zanieczyszczeń  chemicznych. Podkreślają też różny stopień zagrożenia w zależności od rejonu statku;
  • Wyposażenia kadłubowego. Wprowadzone zmiany związane są z usytuowaniem otworów w kadłubie i nadbudówkach w relacji do przestrzeni ładunkowej.  Określona również została wymagana konstrukcja okien i iluminatorów, zamknięć otworów prowadzących do pomieszczeń i zbiorników oraz podane zostały ogólne zasady konstrukcji wejść do tzw. cytadeli. Pozostałe wymagania dotyczą rozplanowania i wyposażenia pompowni ładunkowych oraz zasad dostępu (dla celów inspekcji) do przedziałów w przestrzeni ładunkowej. Wymagania te bazują na kodeksie IBC i ich zadaniem przede wszystkim jest zwiększenie bezpieczeństwa załogi poprzez projektowanie niezawodnych w sytuacjach  awaryjnych elementów wyposażenia;
  • Instalacji spalinowej;
  • Instalacji odpowietrzającej i napełniania zbiorników;
  • Instalacji wody chłodzącej,I
  • Instalacji wentylacyjnej cytadeli i śluz powietrznych,
  • Instalacji wentylacyjnej ładowni,
  • Instalacji zęzowej ładowni.

Zaprojektowanie jednostki w oparciu o w/w Przepisy zapewni pełne bezpieczeństwo także dzięki zastosowaniu odpowiednich sygnalizacji alarmowych oraz instalacji kontrolnych, które wymagane są omawianymi Przepisami. Nadzór PRS nad wykonaniem ww. instalacji tego typu statków zapewni, że ryzyko pożaru i wybuchu ze strony produktów palnych będzie ograniczone do minimum.

Partnerzy portalu

KONFERENCJA_PRAWA_MORSKIEGO_UG_2024
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.