• <
urząd_morski_gdynia_2021

Towarzystwo Nautyczne: XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Towarzystwo Nautyczne: XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Towarzystwo Nautyczne: XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - GospodarkaMorska.pl
24.10.2016 Źródło: własne

XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odbyło się tradycyjnie w siedziba Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni.

Przed rozpoczęciem zebrania uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, znajdującym się przed budynkiem Wydziału nawigacyjnego.  Zebranie otworzył Przewodniczący PTN, prof. zw. dr hc Daniel Duda, a prowadził sędzia Witold Kuczorski. Po okolicznościowych przemówieniach i wręczeniu dyplomów honorowego członkostwa oraz odznaczeń i dyplomów, prof. Duda zdał obszerne sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w okresie 201-2016. Po dyskusji wybrano nowy zarząd PTN. Szczegóły: http://www.nautologia-ptn.pl/

Polskie Towarzystwo Nautologiczne aktywnie  prowadzi i wspiera badania naukowe w zakresie nautologii, a więc historycznego rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i innych pokrewnych dziedzin pracy człowieka na morzu oraz jej wpływu na kształtowanie się dziejów kultury i nauki poszczególnych społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem warunków historycznych społeczeństwa polskiego.

W przyszłym roku Towarzystwo będzie obchodzić 60-lecie. Konstytucyjne zebranie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odbyło się bowiem 12 marca 1957 r. w ówczesnej siedzibie Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, kierowanej przez kpt. ż.w. Henryka Borakowskiego. Zebraniu przewodniczył dyrektor Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego – Oddział w Gdyni, b. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Karol Zagrodzki. Projekt statutu przedstawił mgr Adam Muszyński, a zebrani po dyskusji dokument ten przyjęli. Powołano Radę Główną, której funkcje przewodniczącego powierzono doc. mgr. inż. Witoldowi Urbanowiczowi, wicedyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku, jego  zastępcą  został kmdr Karol Zagrodzki, a sekretarzem generalnym został mgr. W. A. Drapella. Przez ostatnich 12 lat PTN przewodniczył prof. Daniel Duda, inicjator Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie, popularyzator Polski Morskiej na forum krajowym i międzynarodowym.

Polskie Towarzystwo Nautologiczne wydaje periodyk naukowy „Nautologia”. Do 2016 roku ukazało się ogółem 155 zeszytów „Nautologii”. To obecnie jedyne w Polsce czasopismo naukowe poświęconego problematyce morskiej. W okresie niespełna 60 lat na jego łamach publikowało około 1000 autorów,  głównie pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy morskiej, przedstawiciele nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, medycznych, pedagogicznych, technicznych, muzealnicy i inni. Autorami byli również praktycy, głównie kapitanowie żeglugi wielkiej, mechanicy okrętowi, inżynierowie budownictwa okrętowego, oficerowie Marynarki Wojennej, dziennikarze, nauczyciele i działacze organizacji społecznych. W „Nautologii” wyniki badań zamieszczają zarówno profesorowie jak i początkujący pracownicy naukowi. Pisali również autorzy z zagranicy. Od kilkunastu lat periodyk redagują: prof. dr hab. Bolesław Hajduk, redaktor naczelny oraz dr Ryszard Mielczarek, sekretarz redakcji.

Pod patronatem PTN ukazuje się seria „Kadry Morskie Rzeczypospolitej” oraz „Księgi Floty Ojczystej”.

Na zebraniu obecny był Wiesław Byczkowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, a także Stanisław Śliwa, generał Polskiego Związku Piłsudczyków, kpt.ż.w. Andrzej Królikowski, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciel  Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej, prof. Romuald Cwilewicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni (2008–2012) oraz kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, były rektor-komendant AMW, który wygłosił wykład pt. „Żegluga w Arktyce”. 

 

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.