• <
BOTA_2023

Przetrwanie europejskiego sektora technologii morskiej zależy od zdecydowanego stanowiska UE

ew

27.04.2018 11:16 Źródło: European Economic and Social Committee
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Przetrwanie europejskiego sektora technologii morskiej zależy od zdecydowanego stanowiska UE

Partnerzy portalu

Przetrwanie europejskiego sektora technologii morskiej zależy od zdecydowanego stanowiska UE - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska musi prowadzić zdecydowaną politykę przemysłową i produkcyjną opartą na zasadzie wzajemności, w przeciwnym razie nasz europejski przemysł technologii morskiej nie przetrwa konkurencji ze strony stoczni azjatyckich" - ostrzegał Marian Krzaklewski, sprawozdawca opinii EESC (Europejskiego Komitetetu Ekonomiczno-Społecznego) w sprawie strategii LeaderSHIP, przyjętej na sesji plenarnej 19 kwietnia br.

EESC wzywa Komisję do jak najszybszego wdrożenia strategii LeaderSHIP 2020 oraz do przedstawienia kluczowych zaleceń dotyczących nowej strategii LeaderSHIP 2030.

"Europa potrzebuje zdecydowanego podejścia do przemysłu stoczniowego i produkcji sprzętu morskiego. Podobnie jak Chiny, USA, Japonia i Korea Południowa, europejscy decydenci muszą traktować ten sektor jako strategiczny dla europejskiej gospodarki", podkreślił współsprawozdawca Patrizio Pesci.

Zdaniem EESC takie podejście musi obejmować:

W zakresie handlu:

- wysiłki zmierzające do zawarcia kompleksowej umowy OECD - w tym z Chinami - która określałaby zasady dotyczące subsydiów, potencjalnie również dyscyplinę cenową;
- wzajemność między Europą a państwami z innych kontynentów, jako wiodącą zasadę zarówno w dwustronnych jak i wielostronnych negocjacjach handlowych, a także kwestie związane z dostępem do rynku. "Należy przeciwdziałać środkom protekcjonistycznym za pomocą tych samych środków", twierdzi EESC;

W zakresie finansowania:


- ponieważ przemysł stoczniowy wymaga dużych ilości kapitału, ale dostęp do finansowania staje się coraz trudniejszy, Komisja powinna rozważyć wprowadzenie konkretnego instrumentu finansowego, który zwiększyłby inwestycje w tym sektorze;

W zakresie rozwoju (badania / umiejętności):


- ochrona środowiska, bezpieczeństwo, digitalizacja, automatyzacja, cyberbezpieczeństwo, stanowią poważne wyzwania, ale oferują również interesujące możliwości dla europejskiego sektora technologii morskich, pod warunkiem, że dostępne są wystarczające możliwości w zakresie rozwoju i innowacji. W związku z tym Komisja musi wspierać, a także wspierać finansowo inwestycje w europejskim sektorze technologii morskich w obszarze badań i innowacji;

- istnieje silna potrzeba uzupełnienia niedoborów umiejętności. W związku z tym Komisja powinna udzielić wsparcia partnerom społecznym w sektorze stoczniowym, umożliwiając im kontynuowanie pracy w sektorze technologii morskiej;


W zakresie strategii:


- komisja powinna dopilnować, aby branża obrony środowiska morskiego stanowiła jeden z filarów działań w związku ze strategią LeaderSHIP;

- europejski sektor technologii morskiej (MT) jest kluczowym sektorem przemysłowym w Europie i pomimo wielu trudności, z jakimi się spotykał, zwłaszcza od czasu kryzysu gospodarczego - jest w stosunkowo dobrej formie. Jednak rok 2016 nie był dobrym rokiem w portfelu zamówień na całym świecie, a jeszcze gorsze lata mogą przyjść, zarówno w wyniku protekcjonistycznej polityki konkurentów z Azji Wschodniej, jak i wsparcia finansowego dla własnego przemysłu;

- w ostatnich oficjalnych dokumentach ("Made in China 2025"), Chiny ogłosiły, że mają ambicję stać się wiodącym światowym producentem wysokiej klasy statków, w tym statków wycieczkowych i zaawansowanego, najnowocześniejszego wyposażenia - czyli w sektorze, w którym póki co europejscy stoczniowcy i producenci wyposażenia są liderami na rynku. Wywiera to jeszcze większy nacisk na jeden z kluczowych sektorów przemysłu w Europie.Europejski sektor przemysłu morskiego obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, budowę, konserwację i naprawy statków i innych konstrukcji morskich. Istnieje około 300 europejskich stoczni, których roczny obrót wynosi około 31 miliardów euro i zatrudnia 200 000 osób.

Około 22 000 dużych, małych i średnich przedsiębiorstw produkuje i dostarcza wyposażenie statków, generując roczny obrót w wysokości około 60 miliardów euro. Zatrudniają bezpośrednio ponad 350 000 osób. Ich udział w rynku globalnym wynosi około 50%.

Europejski sektor technologii morskiej inwestuje 9% zysków ze sprzedaży w badania, rozwój i innowacje - najwyższy wskaźnik inwestycji w BRI w Europie.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.