• <
urząd_morski_gdynia_2021

Jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego - GospodarkaMorska.pl

pc

01.01.2017 Źródło: PAP

Kierunki rozwoju przestrzennego określa przyjęty przez radnych Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Jego częścią jest Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot 2030.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 wraz ze stanowiącym jego część Planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot 2030 Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął podczas czwartkowej sesji.

W czasie konferencji prasowej w przerwie sesji marszałek województwa Mieczysław Struk podkreślił, że pomorskie jest pierwszym województwem w kraju, które uchwaliło nowy Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. – Plan dla województwa, wraz z obszarem metropolitalnym, wyznacza ramy rozwoju przestrzennego z uwzględnieniem zarówno planowanych inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2020 roku, jak również określa wyzwania po tym roku – tłumaczył. Wyjaśnił, że plan pozwala skoordynować inwestycje ponadlokalne, zarówno w zakresie kolejności ich realizacji, jak i ich efektywności.

Przyjęty dokument przewiduje realizację m.in. drogi ekspresowej S6, obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta i obwodnicy północnej aglomeracji Trójmiasta. Zakłada stworzenie docelowego systemu obsługi transportu zbiorowego, m.in. w oparciu o istniejące i reaktywowane linie kolejowe, np. Pruszcz Gdański-Żukowo, Kartuzy-Sierakowice, Wejherowo-Garczegorze, oraz systemu węzłów integracyjnych. Plan przewiduje też kształtowanie węzłów transportowo-logistycznych, w tym rozwoju układu drogowo-kolejowego poprawiającego dostępność do portów morskich, m.in. połączenie portu w Gdyni z obwodnicą zachodnią Trójmiasta.

Jak mówił marszałek, plan przewiduje też tworzenie warunków dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego całego regionu i północnej Polski w związku z możliwością lokalizacji w obszarze metropolitalnym nowych systemowych źródeł energii. – Myślimy tu o rejonie Dolnej Wisły, między Tczewem a południową granicą województwa, w Gdańsku Rudnikach oraz energetyki jądrowej w Żarnowcu lub Lubiatowie-Kopalinie – dodał.

Plan zagospodarowania pomorskiego przewiduje również tworzenie strategicznych terenów inwestycyjnych, np. w rejonie Rusocina, rafinerii w Gdańsku i na zachód od portu w Gdyni.

Dokument określa też strukturę produktów turystycznych, w tym tras rowerowych, szlaków kajakowych i żeglarskich.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak zwrócił uwagę, że „żadne z miast, z gmin w dzisiejszych czasach nie jest samotną wyspą, są funkcje, które się uzupełniają i te funkcje powinny być harmonizowane i dzięki planowi zagospodarowania obszaru metropolitalnego te funkcje będą w przyszłości harmonizowane”.

– Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia–Sopot jest pierwszym obszarem metropolitalnym w kraju, który dysponuje kompletem dokumentów, które pozwalają temu obszarowi rozwijać się w sposób dynamiczny – podkreślił Grzelak. Zaznaczył, że obszar metropolitalny obejmuje 60 gmin, z których w konsultacjach na temat planu zagospodarowania uczestniczyło 57.

Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski zaznaczył, że kluczem dla dalszej integracji metropolitalnej jest transport. – Inwestycjami o fundamentalnym znaczeniu dla metropolii i spójności naszego regionu są drogi ekspresowe S6 i S7, i będziemy wspólnie starali się o jak najszybsze dokończenie i realizację tych inwestycji – dodał.

Jakub Pietruszewski z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego zwrócił uwagę, że plan wskazuje na konieczność ograniczenia niekontrolowanej suburbanizacji. – Czyli rozlewania się zabudowy wszędzie na podstawie miejscowych planów czy wydawanych decyzji administracyjnych, co powoduje chaos przestrzenny zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych – wyjaśnił. Powiedział, że plan przewiduje ograniczenia dalszej ekspansji zabudowy.

Za przyjęciem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 zagłosowało 18 radnych, przeciwko było 5 radnych z PiS. Radny PiS Jerzy Barzowski uzasadniał PAP, że „plan nie rozwiązuje wszystkich problemów całego województwa”. – Istotą planowania przestrzennego jest pokazanie koncepcji rozwoju całego województwa, zwłaszcza w zakresie powszechnej dostępności do dóbr i usług – tłumaczył. – Najpierw trzeba zbudować drogi (...) w przyjętym planie nie ma wielu propozycji budowy dróg – argumentował.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.